Mitä olen tehnyt eduskunnassa rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja vakauttamisen eteen?

Maailmanlaajuinen finanssikriisi alkoi suunnilleen samaan aikaan kuin eduskuntakausi vuonna 2007. Rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen ja paremman sääntelyn luominen olivat keskeisiä puheenaiheita kaudella 2007-2011.

Globaali eriarvoistuminen ja pääomien kasaantuminen on jatkanut yhä kasvuaan. Paine rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi on lisääntynyt ja asialle on tuonut huomiota kansainvälisesti esimerkiksi Wall Street liike.

Eduskuntakauden 2011-2015 aikana pidin globaaliin veronkiertoon ja veroparatiiseihin puuttumista esillä omassa eduskuntaryhmässämme, ja Heidi Hautala ja Pekka Haavisto edistivät ministereinä veronkietoon puuttumista. Vihreille rahoitusjärjestelmän demokraattisuus ja avoimuus on tärkeä tavoite. Olemme listanneet tuoreessa veropoliittisessa ohjelmassa konkreettisia tavoitteita kansainvälisen veronkierron ehkäisemiseksi.

Keväällä 2008 herätettiin henkiin eduskunnan Attac-ryhmä, jonka puheenjohtajana toimin ensimmäisen eduskuntakauteni ajan.  Eduskunnan Attac toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Attacin kanssa, jossa olen aikaisemmin toiminut aktiivisesti. Toisella eduskuntakaudellani toimin Attac-ryhmän varapuheenjohtajana ulkoministeri Erkki Tuomiojan toimiessa ryhmän puheenjohtajana.

Suomen Attac on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kriittistä globalisaatiokeskustelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansalaislähtöistä demokratiaa ja yhteiskunnallista avoimuutta. Attacin pääteemat ovat valuutanvaihtoveron toteuttaminen, veroparatiisien sulkeminen ja kehitysmaiden velkojen mitätöinti. Suomen Attac on osa maailmanlaajuista Attac-verkostoa.

Eduskunnan Attacin tarkoituksena on jakaa kansanedustajille ja muille eduskunnassa työskenteleville ajantasaista tietoa sekä antaa mahdollisuus keskusteluun globalisaatioon ja talouteen liittyvistä kysymyksistä. 

Tälle onkin ollut tilausta niin viime kuin tällä eduskuntakaudella. Eduskunnan Attac on järjestänyt lukuisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa on käsitelty mm. finanssikriisiä, Suomen 1990-luvun pankkikriisiä, innovatiivisia kehitysrahoituslähteitä, yritysten yhteiskuntavastuuta ja suomalaisen metsäsektorin murrosta.

Kuluneella kaudella ajankohtaiseksi aiheeksi on noussut vapaakauppasopimukset ja erityisesti TTIP. Attac järjesti pelkästään vuoden 2014 aikana kolme vapaakauppa- ja investointisopimuksia käsittelevää seminaaria. Olin itse puhumassa mm. tässä aihetta koskevassa seminaarissa.

Kansanedustajana olen pitänyt rahamarkkinoiden parempaa sääntelyä ja demokraattisuutta esillä useissa julkisissa keskusteluissa, esimerkiksi Kepan paneeleissa Maailma Kylässä-festivaaleilla ja erilaisissa artikkeleissa ja kolumneissa.

Olen kirjoituksissani vaatinut vastuullisuutta esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimus CETA:n valmistelussa, perännyt EU-tason toimia veronkierron estämiseksi ja vaatinut yritysten verokikkailua kuriin.

Olen tiedustellut suullisella kyselytunnilla hallitukselta keinoja veronkierron estämiseksi Suomessa ja vastustanut myös hallintarekisterin käyttöönottoa, mikä heikentäisi osakeomistusten julkisuutta.

Olen puolustanut finanssimarkkinoiden parempaa sääntelyä, veroparatiisien sulkemista sekä innovatiisia kehitysrahoituslähteitä useissa täysistuntopuheenvuoroissani ja julkaissut aiheesta tiedotteita.

Keväällä 2009 jätin eduskunnassa toimenpidealoitteen valuutanvaihtoveron toteuttamisesta.  

Aloitteen allekirjoitti 78 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta. Vihreiden ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmät olivat kokonaisuudessaan allekirjoittajien joukossa. Aloite julkaistiin tiedotustilaisuudella.