Talousarvioaloite päivähoidon sijaisten määrän nostamiseksi

Posted on

Talousarvioaloite 16.2. 2005

TALOUSARVIOALOITE PÄIVÄHOIDON SIJAISTEN MÄÄRÄN NOSTAMISEKSI

Helsingin kaupungin palveluksessa on 40 vakinaista hoito- ja  kasvatustyötä tekevää päivähoidon varahenkilöä. Vakituisten varahenkilöiden ollessa työllistettyjä päiväkodit voivat tilata lyhytaikaisen 1-3 päivän sijaishoitajan Työvoimapalvelusta. Näiden akuuttisijaisten lisäksi Työvoimapalvelu välittää päiväkodeille sijaisia 7,5 kk mittaisiin työsuhteisiin. Näitä 7,5 kk mittaisia työsuhteita tekeviä hoitajia Työvoimapalvelulla on 50.

Kysymys koulujen puheopetuksesta

Posted on

Kyselytunti 16.2.2005

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Helsingin kaupungilla on selkeät ohjeet sijaisten palkkaamisesta kouluihin. Opettajan sijaiseksi on pyrittävä saamaan mahdollisimman pätevä opettaja, joka kykenee tekemään ne työtehtävät, joista vakituinen opettaja on vastannut. Jos vakituinen opettaja vastaa koulun puheopetuksesta, tulisi sijaiseksi löytää opettaja, joka kykenee antamaan puheopetusta. Aina päteviä opettajia ei löydy, ja jos kyse on pitkästä sijaisuudesta, voi tilanne olla puheopetusta tarvitsevan lapsen kannalta todella ikävä.

Talousarvioaloite päivähoidon sijaisten määrän nostamiseksi

Posted on

Talousarvioaloite 16.2. 2005

TALOUSARVIOALOITE PÄIVÄHOIDON SIJAISTEN MÄÄRÄN NOSTAMISEKSI

Helsingin kaupungin palveluksessa on 40 vakinaista hoito- ja kasvatustyötä tekevää päivähoidon varahenkilöä. Vakituisten varahenkilöiden ollessa työllistettyjä päiväkodit voivat tilata lyhytaikaisen 1-3 päivän sijaishoitajan Työvoimapalvelusta. Näiden akuuttisijaisten lisäksi Työvoimapalvelu välittää päiväkodeille sijaisia 7,5 kk mittaisiin työsuhteisiin. Näitä 7,5 kk mittaisia työsuhteita tekeviä hoitajia Työvoimapalvelulla on 50.