Päivähoitolaki

Helsingin Sanomat julkaisi tänään mielipidekirjoitukseni:
Päivähoitolaki kaipaa uudistamista

Helsingin Sanomat uutisoi 29.8.2005, että päiväkodit toimivat edelleen liian vähällä henkilökunnalla. Lasten ja hoitajien suhdeluku on määritelty laissa, mutta lainkin mukaan suhdeluvusta voidaan poiketa, kunhan poikkeaminen ei ole ”jatkuvaa”. Laissa on siis porsaanreikä, jota säästökuurilla olevien kuntien on houkutus käyttää hyväkseen.
Lapsiluku ylittyy päivähoitoryhmissä helposti etenkin aamuisin ja iltapäivisin, kun kaikki hoitajat eivät ole paikalla, mutta koko lapsiryhmä on koossa.
On valitettavaa, ettei päivähoitolakia ole saatu uudistettua, vaikka sen puutteet ovat olleet tiedossa jo vuosia. Lasten päivähoitolain tulisi olla niin selkeä ja täsmällinen, ettei ryhmäkokoja voisi edes tilapäisesti ylittää. Lain tulisi turvata myös ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävyys.
Päivähoidosta päättävien viranomaisten tulisi myös tiedostaa, ettei ryhmäkokojen kasvattaminen yli lain suositusten ole päivähoitolain hengen mukaista. Eduskunnan oikeusasiamiehen viime syksyisen päätöksen mukaan ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä päiväkodissa on välttämätön edellytys lasten fyysisen turvallisuuden takaamiseksi ja lasten perus- ja ihmisoikeuksien sekä päivähoitolain kasvatustavoitteiden toteuttamiseksi.
On selvää, että lapsen kannalta lyhytkin hetki vajaalla henkilökunnalla on jo turvallisuusriski.

Päivitys 5.9.

Hesari julkaisi kansanedustaja Raija Vahasalon vastineen kirjoitukseeni:

Päivähoitolakia on yritetty uudistaa

Outi Alanko-Kahiluoto vaati päivähoitolain uudistamista (HS 31.8.) siinä olevien puutteiden vuoksi.
Eduskunnan enemmistö on ollut samaa mieltä ja suurin osa kansanedustajista allekirjoitti tekemäni toimenpidealoitteen lasten päivähoidosta annetun lain uudistamisesta.
Kysymys ei siis olisi enää vain lain paikkaamisesta, vaan sen kokonaisuudistuksesta.
Päivähoitolain voimaantulosta on jo yi 30 vuotta. Sen jälkeen päivähoidon tehtävä on huomattavasti laajentunut.
Tehtävä on muuttunut alkuaikojen työvoimapoliittisesta ajatuksesta myös perhe-, sosiaali,- varhaiskasvatus- ja koulutuspoliittiseksi.
Lakia on vuosien saatossa lukuisaan otteeseen paikattu ja harsittu. Nykyisessä muodossaan päivähoitolainsäädäntö ei enää vastaakaan 2000-luvun kasvatuksellisia ja perhepoliittisia tarpeita ja tavoitteita.
Eduskunta totesikin, että päivähoitolain kokonaisuudistus on erittäin ajankohtainen ja pokaisesti tehtvä hanke. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä – joka ei kuulunut toimenpidealoitteen allekirjoittajiin – on ainakin kahdessa eri yhteydessä luvannut kirjallisesti uudistaa päivähoitolain vuoteen 2007 mennessä.
Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan valmistelutyö ministeriössä on kuitenkin keskeytetty ja kokonaisuudistusta ei olisi tulossa. Tämä on aiheuttanut kysymyksiä siitä, miten ministeriö aikoo noudattaa kansanedustajien tahtoa.

Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok.)
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

– Hmm…… Hyvä vastaus muuten, mutta itseäni vähän arveluttaa, milainen ”kokonaisuudistus” kokoomuksella mahtaisi olla mielessään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.