Ponsia

Ponsi 1
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että peruskouluverkon karsimisessa syntyvä säästö käytetään voimassaolevien tuntikehysleikkausten purkamiseen. 

Ponsi 2
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että koulujen tukipalveluiden
kilpailuttamisesta mahdollisesti saatava taloudellinen liikkumavara
tullaan käyttämään opetuksen määrärahoihin.

Puhe kaupungin henkilöstöstrategiasta

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Määräaikaisen työsuhteen solmiminen ei ole perusteltua esimerkiksi silloin, kun opettaja palkataan vain lukukaudeksi ja näin vältetään palkanmaksu kesäloman ajalta. Tällöin työnantaja hakee joustoja tavalla, joka ei ole lain silmissä perusteltua eikä yksilön näkökulmasta oikeudenmukaista.