Vastaus valtuustokysymykseen liikenneturvallisuudesta

Posted on

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

Kyselytunti 15.3. 2006

VASTAUS VT OUTI ALANKO-KAHILUODON KYSYMYKSEEN NRO 13/2006 (koskien hidasteiden käyttöä liikenneturvallisuuden parantamiseksi)

Vastauksena esitettyyn kysymykseen vs. kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hidasteiden käyttöperiaatteista 15.4.1999. Näihin periaatteisiin ei ole tällä hetkellä vireillä muutoksia.

Periaatteet ovat pääpiirteissään seuraavat: