Talousarvioaloite moniammatillisen koulutuksen paikkojen lisäämiseksi Helsinkiin

TALOUSARVIOALOITE
MONIAMMATILLISEN KOULUTUKSEN PAIKKOJEN LISÄÄMISEKSI HELSINKIIN

Nuorten riittävät koulutuspaikat on yksi tärkeimmistä kaupunki- ja koulutuspoliittisista kysymyksistä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Riittävistä koulutuspaikoista peruskoulun jälkeen pitää huolehtia ja muuta maata selkeästi huonompi tilanne on saatava nopeasti kuntoon.

Talousarvioaloite matalan kynnyksen tapaamispaikan perustamiseksi Herttoniemeen

TALOUSARVIOALOITE MATALAN KYNNYKSEN TAPAAMISPAIKAN PERUSTAMISEKSI HERTTONIEMEEN

Herttoniemessä tuttu näky ovat metroaseman ympäristössä aikaansa viettävät päihdeongelmaiset. Metroalueen levottomuus on Herttoniemen asukkaiden joukossa teetetyn haastattelututkimuksen mukaan suurin epäviihtyisyyttä aiheuttava tekijä alueella. Metron seudun levottomuus vetää puoleensa päihde- ja mielenterveysongelmaisia tai muuten syrjäytymisuhan alla olevia.

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

TALOUSARVIOALOITE KOULUPUDOKKAIDEN AUTTAMISEKSI

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen.
Riittävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivät jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät peruskoulusta suoraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeisen opintonsa.

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen. Riitävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivt jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät suraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeiset opintonsa.

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Liikunnan on todettu ehkäisevän ikääntymisen mukanaan tuomia sairauksia ja parantavan vanhuksen kykyä itsenäiseen selviytymiseen. Helsingin kasvavan vanhusjoukon terveyden ja toimintakykyisyyden edistäminen liikunnan avulla on myös kaupungin laatiman Senioriliikunnan kehittämisohjelman 2005-2010 tavoite.