Kysymys demariministereille

Posted on

Tuoreessa Acatiimi-lehdessä on kirjoitus tammikuussa Ylioppilasteatterissa järjestetystä tilaisuudesta, jossa aiheena oli tutkijoiden ja taiteilijoiden sosiaaliturva. Tilaisuus oli TATUSOTU-työryhmän järjestämä.

Talousarvioaloite Herttoniemenrannan monitoimitalon rakentamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
HERTTONIEMENRANNAN MONITOIMITALON RAKENTAMISEKSI

Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti1) useamman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004-2006, mutta rakentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt.

Talousarvioaloite positiivisen diskriminaation määrärahan nostamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN
NOSTAMISEKSI

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Positiivisen diskriminaation määräraha on osoittautunut toimivaksi keinoksi kohdentaa opetuksen resursseja alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla.