Työtön, työtön, työtön – perustulo

Työministeri Tarja Cronberg palautti työministeriön virkamiehet ruotuun. Kuten HS tänään kertoo, ministeri on palauttanut uudelleen valmisteluun virkamiesten valmisteleman ohjeistuksen tieteen- ja taiteentekijöiden työttömyysturvan parantamiseksi. Hyvä niin. Kuten eilen kerroin, olimme tieteen- ja taiteentekijöiden järjestöjen edustajien kanssa eilen työministeriössä antamassa palautetta virkamiesvalmistelussa paraikaa olevasta ohejistuksesta. Olin paikalla paitsi kansanedustajana, joka on ollut hallitusneuvotteluissa muakana kirjaamassa hallitusohjelmaan lupausta tieteen- ja taiteentekijöiden työttömyysturvan täsmentämisestä, myös Tieteentekijöiden liiton sosiaaliturvatyöryhmän jäsenenä.

Ministeri Cronberg sanoo tämän päivän Hesarissa saman kuin minä eilen tässä blogissa: apurahansaajalla tulee olla oikeus hakea apurahaa ilman että tämä vaikuttaa työttömyysetuuden saamiseen. Apurahan hakeminen merkitsee tieteen- tai taiteentekijälle yritystä työllistää itsensä uudelleen. Vain murto-osa apurahahakemuksista johtaa apurahan saamiseen. Näin olleen apurahan hakeminen on suoraan verrattavissa työn hakemiseen.

Ministeri Cronberg on samaa mieltä kanssani myös siinä, että tutkija tai taiteilija on rinnastettava pikemminkin palkansaajaan kuin yrittäjään. Tästä seuraa, että työttömyysetuuden on alettava välittömästi apurahakauden päätyttyä ilman turhia kuukausien karensseja (jotka sitä paitsi yrittäjänkin kohdalla ovat pelkästään epäoikeudenmukaisia ja hankaloittavat yrittäjän taloudellista tilannetta entisestään).

Suomessa pitäisi todellakin käydä perusteellinen keskustelu siitä, mitä työllä tarkoitamme, ja mikä siinä tapauksessa on työministeriön (ok, ”temmin”) ja työvoimahallinnon tehtävä. Työn ja työtä koskevan lainsäädännön tarkoituksena ei minun nähdäkseni ole kontrolloida ja alistaa ihmistä, vaan tukea ihmisen pyrkimyksiä itsenäiseen elämään yhdessä muiden kanssa. Virkamiesten ja poliitikkojen tärkein tehtävä on säätää oikeudenmukaisia lakeja, sillä valtio voi olla oikeudenmukainen ja kohdella kansalaisiaan oikein, mikäli sillä on oikeudenmukaiset lait.
Työlainsäädännönkin muuttumista oikeudenmukaisemmaksi edistäisi siirtyminen työperustaisesta sosiaaliturvasta tarveperusteiseen sosiaaliturvaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.