Asuminen ja maankäyttö Helsingin kaupunginvaltuustossa

Tämän viikon valtuustokokouksessa käsiteltiin Helsingin maankäytön ja asumisen toimenpideohjelmaa. Tein ohjelman yhteydessä seuraavan ponnen, josta äänestetään seuraavassa valtuustokokouksessa: ”Kaupungin aravavuokra-asuntokanta pidetään vähintään nykyisen suuruisena yhtenäisen vuokrantasauksen piirissä. Näin taataan kaupungin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta.”

Helsingissä on jatkuva pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Maankäytön ja asumisen toimenpideohjelmaan sisältyvä vuokra-asumisen tuotantomäärän kasvattaminen on tästä näkökulmasta tervettä asuntopolitiikkaa. Erittäin hyvä keino kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämiseksi olisi myös aravavuokra-asuntojen rakentamisen elvyttäminen. Oma ponteni tähtää siihen, että rajoitteista vapautuvat vuokra-asunnot pidettäisiin jatkossakin kaupungin vuokra-asuntokäytössä ja arava-vuokra-asuntokanta mahdollisimman yhtenäisenä ja saman vuokrantasauksen piirissä.

Tein valtuustokokouksessa myös aloitteen Sipoonkorven suojelualueen laajentamiseksi Helsingin Sipoonkorvessa sijaitsevilla mailla. Nyt kun Lounais-Sipoon eli Sipoonkorven lähialueiden kaavoitus lähestyy, alkaa Sipoon korven suojelulla olla kiire. Lounais-Sipoon kaavoituksessa pitää Sipoonkorven suojelualueen ympärille turvata riittävän laaja vihervyöhyke.Tein siksi aloitteen, että Sipoonkorven suojelualue laajennettaisiin Helsingin Sipoonkorvessa sijaitseville maille. Helsingillä on osavastuunsa Sipoonkorven suojelemisesta, ja siksi Helsingin pitää maanvaihtojen avulla auttaa Sipoonkorven kansallispuiston perustamisessa.

Tuin valtuustokokouksessa myös valtuutettu Hakasen pontta, jonka mukaan valtuusto antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi selvityttää kaupungin tontinvuokrien määräytymisperusteet ja tuo valtuustolle esityksen tonttivuokrien kohtuullisista ja tasapuolisista määräytymisperusteista. Vanhojen asuinalueiden tonttivuokrat tulevat lähivuosina kallistumaan moninkertaisiksi. Kun asuminen Helsingissä on entuudestaankin kallista, pitää myös tontinvuokria tarkistaa. Erityisen ratkaisevia tontinvuokrat ovat vanhoilla alueilla, joilla asukkaat maksavat yhtaikaa putkiremontteja, julkisivuremontteja ja salaojituksia… Maanvuokrat näkyvät yhtiövastikkeissa, ja sitä kautta myös vuokralaisen vuokrassa. Onkin syytä tarkistaa kaupungin tontinvuokrien taso, jotta myös pienituloisilla, yksinasuvilla ja monilapsisilla perheillä olisi varaa – ja järkeä – asua täällä. Mitään kohtuutta ei ole siinä, että suurin osa palkasta menee suoraan asumiskuluihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.