Kirjallinen kysymys Romanian romaneista

TIEDOTE
29.2.2008.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:
ROMANIEN SOSIAALISTA ASEMAA EI PARANNETA PELKILLÄ POLIISITOIMILLA

Suomessa on viimeisen vuoden ajan käyty vilkasta keskustelua Suomeen Itä-Euroopasta, lähinnä Romaniasta, saapuneista romanikerjäläisistä. On puhuttu ”kerjäämisongelmasta” ja vaadittu puuttumista erityisesti poliisin ja muiden viranomaisten taholta. Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kysyy tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, miten hallitus aikoo edistää kansainvälisen yhteistyön keinoin romanien tilanteen parantamista heidän lähtömaissaan. Toisaalta kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, miten hallitus varmistaa, että Suomessa kerjääviä romaneja kohdellaan ihmisoikeuksia kunnioittaen ja pyrkien parantamaan heidän elintasoaan ja sosiaalista asemaansa.

Romanien heikolla sosioekonomisella asemalla on sekä Romaniassa että muissa Euroopan maissa pitkä historiallinen tausta, johon ei ole pelkillä poliisitoimilla tarkoituksenmukaista puuttua. – Ihmis- ja perusoikeudet eivät toteudu romanikerjäläisten kotiseudulla Itä-Euroopassa. Vaikka Bulgarian ja Romanian EU-jäsenyysvelvoitteisiin kuului ihmisoikeustilanteen parantaminen, edistystä on tapahtunut hyvin vähän, Alanko-Kahiluoto huomauttaa.

Hän muistuttaa, että Suomeen tulleilla romaneilla on EU-kansalaisina täysi oikeus oleskella Suomen alueella, koska he eivät ole omalla toiminnallaan tuottaneet perusteita maasta käännyttämiselle. Suomen viranomaiset ovat kuitenkin alkaneet lastensuojelullisin perustein ”avustaa maasta” romaniäitejä lapsineen. – On hyvin huolestuttavaa, mikäli lainsäädäntöä venytetään mahdollistamaan syrjiviä toimenpiteitä. Tällöin heikennetään entisestään vaikeassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.