Tutkijoiden työttömyysturva paranee

Posted on

Tutkijoiden työttömyysturva paranee

Hallitusohjelmaan sisältyvä lupaus parantaa tieteen- ja taiteen tekijöiden työttömyysturvaa on viimein toteutumassa. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut TE-keskuksille ja työvoimatoimistoille suunnattu ohjeistus, jonka tarkoituksena on tehdä työvoimahallinnon käytännöt kautta maan yhtenäisemmiksi ja ennakoitavimmiksi sen suhteen, miten työttömyysturvalain säännöksiä tutkijoihin ja taiteilijoihin sovelletaan.