Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

HS – Mielipide – 28.7.2008

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

Kimmo Kevätsalo peräsi pätkätyöläisille omaa ammattiliittoa (HS 13.7.). Diagnoosiin ammattiliittojen kyvyttömyydestä tunnistaa pätkätyötä tekevien ongelmia voi yhtyä. Pätkätyöntekijöiden elämän turvattomuus on seurausta ammattiyhdistysliikkeen tarrautumisesta niin sanotun normaalin palkkatyön ideaaliin.Tämä on peittänyt edunvalvonnan näkökentästä uusia työn muotoja.