Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

Alla kesäistä keskustelua Helsingin Sanomien sivuilta.
Minun ja Anu Suorannan kirjoitus kommentoi tutkija Kimmo Kevätsalon mielipidekirjoitusta, jossa tämä ehdottaa uuden ammattiliiton perustamista erityisesti pätkätyöntekijöille.

Vaikka olemmekin kirjoituksessamme eri mieltä Kevätsalon ratkaisuehdotuksen kanssa, lähtökohtanamme on sama tulkinta ammattiliittojen tilasta: ”Travailleur: tu as 25 ans mais ton syndicat est de láutre siecle” – (vapasti käännettynä: ”Työläinen: olet 25-vuotias, mutta ammattiliittosi on toiselta vuosisadalta.” Lausahdus Ranskasta vuodelta 1968.)

HS – Mielipide
28.7.2008

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

Kimmo Kevätsalo peräsi pätkätyöläisille omaa ammattiliittoa (HS 13.7.). Diagnoosiin ammattiliittojen kyvyttömyydestä tunnistaa pätkätyötä tekevien ongelmia voi yhtyä. Pätkätyöntekijöiden elämän turvattomuus on seurausta ammattiyhdistysliikkeen tarrautumisesta niin sanotun normaalin palkkatyön ideaaliin. Tämä on peittänyt edunvalvonnan näkökentästä uusia työn muotoja.

Samalla on kritisoitava Kevätsalon mallia, sillä uudentyyppisen jäsenyyden ammattiliitto ei vielä ratkaise pätkätyötä tekevien elämän turvaa. Kevätsalon mallissa on kaksi ongelmaa.
Ensinnäkin se päästäisi pätkätyötä teettävät työnantajat vastuusta. Toiseksi Kevätsalo kritisoi ammattiliittoja valta-asemasta, mutta ehdotti paradoksaalisesti uutta järjestöä, jonka tulisi onnistuakseen rakentaa sama asema.

Pätkätyöntekijöiden edunvalvonta edellyttää vahvaa ay-valtaa. Kolmikantaa ei ole syytä kyseenalaistaa, vaikka ammattiyhdistysliike päivittämistä tarvitseekin. Tarve työn käsitteen päivittämisestä koskee myös poliitikkoja ja työhallintoa.

On selvää, ettei edunvalvonta uudistu ilman työtä ammattiyhdistysliikkeen sisällä. Tämä on meille keskeinen motivaatio vaikuttaa ammattiyhdistysliikkeessä. Edustamme sukupolvea, jolle pätkätyö on arkea. Meille on selvää, etteivät työt jäsenny pelkästään palkkatyö-yrittäjyys-dualismin kautta, jolle muun muassa suomalainen sosiaaliturva on rakennettu.
Siksi olemme Tieteentekijöiden liitossa tuloksellisesti ajaneet sosiaaliturvaa myös apurahalla työskenteleville. Väitämme kuitenkin, ettei tulosta olisi saavutettu ilman ay-liikettä.

Apurahalla työskentelevien sosiaaliturvauudistus on kannustava esimerkki. Uudet työn muodot on vastaavasti tunnistettava ja tuotava kaikkien ammattiliittojen agendoille. Perinteisestä palkkatyöstä eroavat työt ja sen teettämisen muodot ovat työelämän tosiasioita läpi kaikkien keskusjärjestöjen: pamilaisesta siivoojasta tehyläiseen sairaanhoitajaan ja tieteentekijöiden sosiologiin.

OUTI ALANKO-KAHILUOTO
kansanedustaja (vihr)

ANU SUORANTA
tutkija

Helsinki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.