Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Posted on

Helsingin yliopiston Tieteentekijöiden jäsenlehti 3/2008:

Outi Alanko-Kahiluoto:

Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Apurahatutkijat ovat olleet pitkään sosiaaliturvan väliinputoajia. Apurahalla työskentelevä on ollut akateemisen prekariaatin alinta kastia, vailla työterveyshuoltoa tai tapaturmavakuutusta. Tilanne muuttuu 1.1. 2009, kun laki apurahansaajien sosiaaliturvasta astuu voimaan ja apurahatutkijat pääsevät eläke-, sairasvakuutus- ja tapaturmaturvan piiriin.