Herkkyyttä kaupunkimetsien hoitoon

Helsingin kaupunki suunnittelee hoitavansa metsää Roihuvuoressa. Alueelle on jaettu asiasta asukastiedotteita. En ihmettele, jos asukkaita pelottaa: Helsingin viimekeväiset ”metsänhoidolliset” toimenpiteet ovat vielä asukkaiden tuoreessa muistissa. Toimenpiteet nostattivat kovaa kritiikkiä paitsi kaupunkilaisten, myös ympäristökeskuksen ja luonnonsuojelujärjestöjen taholta.

Näyttää siltä, että Helsingissä on ilmeinen tarve sille, että luonnon- ja metsänhoidollisia toimenpiteitä valvottaisiin ja ohjattaisiin nykyistä paremmin nimenomaan niin, että luonnonsuojelun näkökulma tulisi toimenpiteissä nykyistä paremmin huomioiduksi. Myös vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa olisi tarpeen parantaa. Viime keväänä näytti siltä, ettei se, mitä kaupunkilaiset ymmärtävät turvallisella tai hoidetulla virkistysmetsällä, vastaa viranomaisten näkemystä asiasta.

Olen itse ehdottanut, että tilanteen parantamiseksi Helsinkiin perustettaisiin luonnonhoidon ohjausryhmä valvomaan metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteitä. Vantaalla tällainen luonnonhoidon ohjausryhmä toimii menestyksekkäästi.

Ohjausryhmän tehtävänä olisi valvoa luonnonhoito- ja viheraluesuunnitelmien toteuttamista ja varmistaa, etteivät luonnon- ja metsänhoidolliset toimenpiteet vaaranna luonnon monimuotoisuutta, vaan edistävät sitä, kuten luonnonhoidon kuuluu. Tällainen ohjausryhmä voisi vähentää ristiriitoja koskien sitä, mitä metsän- tai luonnonhoidolla ymmärretään.
Ohjausryhmässä voisivat olla edustettuna paitsi rakennusvirasto, myös ympäristökeskus, täydennettynä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen edustajalla. Ohjausryhmä pitäisi myös toimia vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa eli kysyä asukkaiden mielipidettä lähivirkistysalueidensa hoidosta.

Luonnonhoidon linjaukset ovat tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn piakkoin. Toivon, ettei Roihuvuoren metsissä tapahdu mitään ennen sitä, vaan metsänhoitoon ryhdytään uusien, entistä paremmin luontoa huomioivien linjausten opastamina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.