Miten koulupudokkuutta vähennetään?

Vasemmisto kannattaa oppivelvollisuusiän nostamista nykyisestä 16 vuodesta 18 vuoteen. Tämän olisi tarkoitus vähentää koulupudokkuutta.

Itse en usko, että oppivelvollisuusiän nostaminen yksin ratkaisisi mitään. Jokaisella koulupudokkaalla on oma tarinansa. Lintsaavan oppilaan hakeminen kouluun ei poista lintsaamisen syytä. Pakkoa ei voi lisätä, ellei samalla lisätä vaihtoehtoja. Pitää kysyä, mitkä ovat syyt koulupudokkuuden taustalla, mitä oppivelvollisuusiän nostamisesta seuraisi nuoren näkökulmasta ja, ennen kaikkea, miten nuorta voitaisiin parhaiten tukea.

Palmian henkilökunnan asema kilpailutustilanteessa

Palmian henkilökunnan asema kilpailutustilanteessa

Julkisuudessa on kesän aikana käyty keskustelua Helsingin kaupungin omistaman liikelaitos Palmian henkilöstöpolitiikasta. Keskustelu on koskenut Palmian siivous- ja toimitilahuoltohenkilöstön asemaa kilpailutustilanteessa.