Mitä yhteistä on omistajapolitiikalla ja ilmastopolitiikalla?

Vastaus on: ei juuri mitään, vaikka pitäisi olla. Selitän alla, miksi.

Eduskunnassa on tänään lähetekeskustelussa valtioneuvoston tulevaisuusselonteko. Tulevaisuuspolittisen selonteon (tuttavien kesken ”Tusun”) tarkoitus on luodata ilmasto- ja energiapolitiikan haasteita pitkällä aikavälillä, aina vuoteen 2050 saakka. Samoin siinä linjataan hallituksen kantoja sekä kansalliseen että kansainväliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Kuka valvoo, kun lomautetaan?

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi opetusministeriöltä selvitystä siitä, missä määrin kunnat ovat vaikean taloustilanteen vuoksi lomauttaneet opettajiaan ja miten lomautukset ovat kouluissa vaikuttaneet.  Saamassamme selvityksen mukaan jo 17 kuntaa on lomauttanut opettajiaan. Lomautukset koskevat yli 50 000 koululaista.

Näiden numeroiden lisäksi meille kerrottiin, ettei lomautusten vaikutuksia ole toistaiseksi ehditty tutkia.