Ei tekijänoikeuslain työsuhdeolettamalle

Tiedote 16.12.2009

Vihreä eduskuntaryhmä:
EI TEKIJÄNOIKEUSLAIN TYÖSUHDEOLETTAMALLE

Vihreä eduskuntaryhmä vastustaa tekijänoikeuslakiin esitettyä työsuhdeolettamaa. Opetusministeriön työryhmä esittää, että työnantajalla olisi tekijän kanssa rinnakkainen käyttöoikeus teokseen. Työ- ja virkasuhteesta syntyneiden teosten oikeudet siirtyisivät työnantajalle, ellei esimerkiksi työsopimuksessa ole sovittu toisin. Työnantaja saisi oikeuden käyttää näitä teoksia vapaasti ja korvauksetta myös työ- tai virkasuhteen päättymisen jälkeen, muuttaa teosta ja myydä sen käyttöoikeudet.