Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa kaupungin tasa-arvosuunnitelman kahdeksi vuodeksi eteenpäin. On hyvä, että tasa-arvolle on omistettu oma, erillinen suunnitelmansa. Esimerkiksi nais- ja miesalojen palkkaepätasa-arvo on vakava asia, joka heijastuu yhteiskunnan hyvinvointiin monilla eri tasoilla. Tasa-arvosuunnitelma on tarpeellinen päätöksenteon väline tasa-arvon toteuttamiseksi.