Puhe kehysselonteon palautekeskustelussa

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa rouva puhemies! Talouspolitiikan on oltava sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Sosiaaliturvaa ei pidä heikentää edes huonoina aikoina. Tämän vuoksi tarvitaan rakenteellisia ja verotuksellisia uudistuksia, jotta talous pysyy kestävällä pohjalla. Vastuullista talouspolitiikkaa on sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäiseminen. Samoin hyvinvointi- ja terveyseroja pitää kaventaa. Tämä ei onnistu, jos tuloeroja ei kavenneta.

Puhe ydinvoimakäsittelyssä 2

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa puhemies! Hyvät kansanedustajat! Moni meistä muistaa, mitä teki silloin, kun uutinen Tšernobylin ydinvoimalan onnettomuudesta tuli. Tšernobylin onnettomuus on meidän yhteistä historiaamme, meidän kaikkien, riippumatta siitä, uskommeko ydinvoiman turvallisuuteen vai emme. Muistot Tšernobylin onnettomuudesta ovat vahvana muistissamme, koska tapaus oli järkyttävä ja seuraukset kauaskantoiset. Tiedämme, että kylä Tšernobylin ydinvoimalan ympärillä on edelleen autio, asuinkelvoton.

Puhe ydinvoimakäsittelyssä

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa puhemies! Huominen päätös on tämän vaalikauden tärkein ja jää historiaan. Me ratkaisemme sen, miten sähköä Suomessa tuotetaan sitten, kun meitä ei enää ole. Me olemme vastuussa tuleville polville siitä, tuotetaanko Suomessa sähköä turvallisesti ja kestävästi vai tavalla, jonka riskeistä meidän on mahdotonta kantaa vastuuta.

Ydinvoima ei ole eettinen valinta. Tästä todistaa yksin se, ettei meillä edelleenkään ole ydinvastuulakia.

Puheenvuoro Kelan kuntoutusetuuksista

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys siitä, että kuntoutuspsykoterapia korvattaisiin jatkossa kaikille sitä tarvitseville 16-67-vuotiaille, on mielestäni erittäin hyvä esitys ja ehdottomasti yksi parhaita lakeja, joita tämän kauden aikana on saatu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellä.

Suullinen kysymys päihdeäitien hoidosta

 

N:o 122) Päihdeäitien ensikotipaikkojen turvaaminen

Outi Alanko-Kahiluoto/vihr:  Arvoisa puhemies! Päihdeongelmaisten äitien kuntoutukseen erikoistuneet ensikodit ovat olleet julkisuudessa viimeaikoina.

Budjettipuhe 2011

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa puhemies! Hallitus haluaa tällä budjetilla saavuttaa kolme tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin julkista taloutta pitää tasapainottaa: verokirstua on kartoitettava, tai muuten tärkeät julkiset palvelut ovat uhattuina. Toiseksi, köyhyyttä pitää vähentää ja tuloeroja kaventaa. Kolmanneksi, on panostettava ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vihreällä verouudistuksella hallitus siirtää verotuksen painopistettä työn verottamisesta kulutuksen ja energiankäytön verottamiseen.

Ryhmäpuheenvuoro vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä parlamenttien ja kansalaisten välillä

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa puhemies! "Demokratia ei koskaan ole valmis." Näin sanoi ranskalainen politiikan filosofi Jacques Rancière teoksessaan Erimielisyys. Rancièren mukaan ymmärrämme demokratian merkityksen parhaiten silloin, kun jokin odottamaton muuttuu todeksi. Demokratia tapahtuu, kun aiemmin osaton, äänetön ja kasvoton saakin äkkiä äänensä kuuluviin. Demokratia on hetki, jossa osattomat vaativat osaansa julkisesta tilasta.

Arvoisa puhemies!

Painopiste ennalta ehkäisyyn

Yksi asia on varma: meillä ei ole varaa huonosti toimiviin terveyskeskuksiin ja pitkiin hoitojonoihin. Hyvin toimivat julkiset palvelut ovat pitkän tähtäimen viisasta talouspolitiikkaa.