Ei Rääkkylän malliin

Naapurini yritti viime keväänä tilata lääkäriaikaa lähiterveysasemalle, kun polvi oli alkanut vaivata. Toive oli päästä tutkimuksiin pian, ettei vaiva pahenisi ja liikkuminen vaikeutuisi. Turha toivo. Koska kyse ei ollut akuutista vaivasta, lääkäriaika järjestyi vasta kolmen viikon päähän. Nyt on vuosi kulunut. Naapuri ei edelleenkään ole päässyt polvileikkaukseen johon sai lähetteen.

Kun oma lapseni tarhaikäisenä kärsi korvatulehduskierteestä, saimme ajan korvien putkitukseen vasta puolen vuoden päähän. Lapsi oli jatkuvasti kipeä, antibioottikuurit seurasivat toistaan. Vaikka olimme pienituloisia, valitsimme korvien putkituksen yksityisvastaanotolla. Sama juttu toisen lapsen kitarisaleikkauksen kanssa. Tällä hetkellä maksamme tyttären kulmahampaiden oikomishoitoa yksityisellä puolella, koska julkinen puoli ei kustanna "esteettisistä" syistä valittua hoitoa. Meillä on varaa maksaa, mutta vaikkapa yksinhuoltajaäidillä ei varmasti olisi – oikomishoito on yksityisellä puolella todella tyyristä.

Virallisesti kaikki helsinkiläiset saavat yhtä hyvää terveydenhoitoa. Lääkärinvirat on täytetty, tarvittaessa käytetään eurolääkäreitä. Asukkaiden kokemus on kuitenkin toinen. Toisilla alueilla lääkäriaikoja on vaikeampi saada kuin toisilla. Itä- ja Pohjois-Helsingissä asuu keskimääräistä enemmän työttömiä, pienituloisia, maahanmuuttajia ja pienituloisia eläkeläisiä, minkä vuoksi lääkärillä menee keskimäärin enemmän aikaa per potilas kuin parempituloisten alueilla.

Kaupungin terveydenhuollon resurssit pitäisi jakaa nykyistä oikeudenmukaisemmin ja huomioida alueelliset tarpeet. Helsingissä alueelliset terveyserot ovat suuret: itäisillä alueilla miehet kuolevat kymmenen vuotta nuorempina kuin miehet läntisillä asuinalueilla.

Tänään uutisoitiin, että Rääkkylän kunta Pohjois-Karjalassa on päättänyt yksityistää lähes kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Yksityinen MedOne on luvannut hoitaa kyseiset palvelut halvemmalla kuin kunta itse. Yksityistämällä saadaan varmasti pikavoittoja, mutta pidemmällä tähtäimellä ratkaisu tulee Rääkkylälle tulee kalliiksi. Hyvin todennäköisesti yksityinen yritys tulee nostamaan taksoja, kuntalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan kukkaronsa mukaan, ja ennen pitkää eniten kärsivät pienituloiset.

Helsingissä Kokoomuksen Hannelle Luukkainen on toistamiseen ehdottanut, että kaupunki yksityistäisi ne terveysasemat, joiden on hankala saada lääkärinvirkoja täytetyiksi. Erityisesti Luukkainen on vaatinut Kontulan terveysaseman yksityistämistä. Ehdotus on hätiköity. Kontulassa lääkärinvirat on saatu täytettyä, mutta asukkaat kokevat edelleen hoitoonpääsyn vaikeaksi. Syynä ovat riittämättömät resurssit, joita ei ole mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Raskaan väestövastuun alueilla pitäisi olla enemmän lääkärin ja hoitajan virkoja kuin henkilökunnan kannalta helpomman väestövastuun alueilla. Palvelut pitää järjestää kysynnän mukaan, kun kyse on lakisääteisistä peruspalveluista. Yksityistäminen ei todellakaan ole mikään ratkaisu.

Elleivät kaikki asukkaat koe lähiterveysasemaa houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, käy niin, että kynnelle kykenevät siirtyvät yksityisten palveluiden käyttäjiksi. Työssäkäyvät käyttävät enimmäkseen työterveyshuoltoa ja yksityistä terveydenhuoltoa, jonne ajan saa heti kun tarvitsee. Näin terveydenhuollon asiakkaat jakautuvat eri palveluiden piiriin tulotason mukaan.

Uusi terveydenhuoltolaki tulee voimaan ensi vuonna. Lain myötä helsinkiläiset voivat jatkossa vapaasti hakeutua asiakkaiksi sille terveysasemalle, jonka haluavat omaksi terveysasemakseen valita. Voi otaksua, että heikommin resurssoitujen terveysasemien tilanne kohenee, kun tervejalkaiset voivat vapaasti hakeutua vaikkapa työmatkan varrella olevalle asemalle. Tämä ei luultavasti kuitenkaan riitä tasaamaan terveysasemien välisiä eroja. Samalla on osoitettava lisää resursseja sinne, missä terveyspalveluiden tarve on suurinta.

Kysynnän ja tarpeen pitää peruspalveluissa vastata toisiaan. Asukkaiden pitää päästä lääkäriin keskimäärin samassa ajassa kaikilla alueilla ja palvelun pitää olla yhtä laadukasta kaikkialla. Rääkkylän mallille kannattaa sanoa selkeä ei.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.