Yliopistolain vaikutus tasa-arvoon yliopistoissa selvitettävä

Posted on

Kannanotto

Ruotsissa on hiljattain selvitetty huippuyksikkörahoituksen kohdentumista sukupuolittain. Tulokset ovat hälyttäviä. Kahdestakymmenestä vuosiksi 2003-2015 rahoitusta saaneista tutkijoista yhdeksäntoista oli miehiä. Suomessa Tampereen yliopisto valitsi äskettäin uusien tieteenalayksiköidensä johtoon yhdeksän miestä eikä yhtään naista.
 

Tasa-arvo yliopistoissa

Posted on

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen uuden yliopistolain myötä yliopistoista tuli taloudellisesti ja hallinnollisesti autonomisia. Lain tavoitteena on muun muassa kannustaa yliopistoja panostamaan huippututkimukseen ja kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.