Opintotuen lainapainotteisuus lisäisi epätasa-arvoa

Kokoomus ehdottaa opintotuen muuttamista lainapainotteisemmaksi. Tavoitteena on tällä tavoin lyhentää opintoaikoja. Vihreät voivat olla tavoitteesta samaa mieltä, mutta keinosta olemme jyrkästi eri mieltä.

Ehdotus on tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa Kokoomukselta vastuuton: akateeminen työttömyys on korkeammalla kuin koskaan ja nuorisotyöttömyys edelleen korkealla. Opiskelijat kantavat tutkimusten mukaan huolta työllistymisestään, minkä vuoksi harva uskaltaa opintolainaa ottaa.

Lainapainotteisella opintotuella olisi eriarvoistavia seurauksia. Lainaa ottaisivat käytännössä ne, joiden toimeentulo on turvattu tai jotka opiskelevat aloilla, joilla on mahdollisuus jo opiskeluaikana tehdä hyväpalkkaisia töitä. Lainapainotteisuus asettaisi opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan paitsi varallisuuden myös opiskelualan perusteella.  

Vihreiden mielestä opintoja sujuvoitetaan parhaiten satsaamalla opinto-ohjaukseen jo toisella asteella sekä takaamalla opiskelijoille riittävä toimeentulo. Opintorahaan on tällä hallituskaudella tehty tasokorotus, ja tulevien hallitusneuvotteluiden yhteydessä pitää sopia sen sitomisesta indeksiin.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.