Helsinki

Koulujen eriarvoistumiseen on puututtava

Sivistysvaliokunta kävi tänään vierailulla Jakomäen peruskoulussa. Jakomäessä puhutaan 22 kieltä ja opetetaan 7 eri uskontoa. 480 oppilaasta 150, eli joka kolmas, on maahanmuuttajataustainen.  

Todellista arjen monikulttuurisuutta siis. Kouluille heterogeeninen oppilasaines tarkoittaa kuitenkin erityisponnisteluita. Puhutaan koulujen eriytymisestä ja eriarvoistumisesta, kun haastava oppilasaines keskittyy tiettyjen alueiden kouluihin.

Pääkaupunkiseudulla eriytyminen "hyviin" ja "huonoihin" kouluihin onkin arkipäivää.

Helsingissä sovelletaan haastavan oppilasaineksen kouluille ns.  positiivisen diskriminaation periaatetta, mikä tarkoittaa niille erityismäärärahoja. Periaate on hyvä mutta määräraha ei ole riittävä, ja sitä tulisi lisätä. 

Eduskunta ei ole toistaiseksi käsitellyt koulujen eriarvoistumista mitenkään. Seuraavalla kaudella tilanne on korjattava.

Tulevan eduskunnan pitäisi selvittää koulujen eriytymisen syyt ja edellyttää toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Tällä kaudella sivistysvaliokunta on toiminut juuri näin: teetimme selvityksen nuorten syrjäytymisen syistä ja ehdotimme useita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Moni toimenpide on toteutunutkin. Kenties tärkein niistä on nuorisolakiin kirjattu säädös hallintokuntien välisestä viranomaisyhteistyöstä, jolla edistetään varhaista puuttumista nuorten ongelmiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.