Kriittistä asennetta lukukausimaksuihin

Suomessa on käynnistymässä kokeilu, jossa korkeakoulut voivat vuosina 2010-2014 periä lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Ainakin Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat ottamassa maksut käyttöön jo tänä vuonna.

Lukukausimaksukokeilu on käynnissä myös Ruotsissa, jossa EU-maiden ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan opinnoistaan ensi syksystä lähtien.

Kokeilulla on Ruotsissa ollut dramaattisia vaikutuksia jo ennen alkamistaan: ulkomaisten opiskelijoiden hakemukset ruotsalaisiin yliopistoihin ovat vähentyneet 73 prosenttia edeltävän vuoden tasosta.

Suomessa opetusministeriön laatimassa, valtakunnallisessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa eräs keskeinen tavoite on koulutuksen kansainvälistyminen.

Tavoitteeksi asetetaan, että Suomi on korkeakoulujen opiskelijavaihdon osalta vetovoimainen kohde ja että ulkomailta tulevien osuutta korkeakoulujen opiskelijoista ja henkilöstöstä nostetaan edelleen.

Vaikuttaisikin siltä, että opetusministeriössä toinen käsi ei tiedä mitä toinen tekee. Kansainvälistymistä tavoitellaan mutta samalla otetaan käyttöön lukukausimaksut, joilla on todennäköisesti täällä samanlainen vaikutus kuin Ruotsissa: ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä tulee vähenemään.

Suomi on syrjäinen maa, jonka on sijaintinsa puolesta haastavaa pärjätä kilpailussa ulkomaalaisista opiskelijoista. Valttikorttimme on tasa-arvoinen, laadukas ja maksuton korkeakoulujärjestelmä.

Lukukausimaksukokeilun vaikutuksia on pystyttävä arvioimaan avoimesti ja kriittisesti. Jos tulokset niin osoittavat, kokeilun perusteella on voitava tehdä se johtopäätös, ettei lukukausimaksujen periminen todellakaan kannata. Toivottavasti minkään puolueen ideologia ei ole esteenä tämän myöntämiselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.