Uusi, oikeudenmukainen Suomi: keinot lapsiköyhyyden poistamiseksi

Lapsiperheiden pienituloisuus on lähes kolminkertaistunut vuoden 1990 jälkeen. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että kotitausta vaikuttaa Suomessakin lapsen tulevaisuuteen voimakkaasti. Köyhyys on alkanut periytyä, ja hyvinvointivaltion kyky tasoittaa koulutuseroja on heikentynyt.

Tällä hallituskaudella lapsiköyhyyttä on on yritetty joillain tulonsiirroilla vähentää, mutta riittävästi ei ole tehty. Lapsiköyhyys on jatkanut kasvuaan.

Pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja on korotettu. Kaikki vähimmäisetuudet, myös lapsilisä, on sidottu indeksiin (yksin opintotuki jäi elinkustannusindeksin ulkopuolelle). Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on nostettu. Kotihoidon tukea on korotettu ja lapsilisää nostettu 3. lapsesta alkaen.

Osittain lapsiköyhyyden lisääntyminen johtuu työttömyyden kasvusta, mutta myös sosiaaliturva kaipaa edelleen korjaamista.

Lapsiköyhyys voidaan poistaa, jos on halua. Ainakin seuraavat päätökset vähentäisivät lapsiköyhyyttä merkittävästi.  Ensinnäkin toimeentulotukea saavien perheiden toimeentulotukea pitää nostaa. Toiseksi,  lapsilisää ei saa lukea tuloksi toimeentulotukea haettaessa. Kolmanneksi lapsilisää tulee maksaa kaikille alle 18-vuotiaille lapsille.

Perusturvan tasokorotus auttaisi kaikkia köyhiä. Perusturvan  taso on jäänyt 20-30% palkansaajien ansiosidonnaisesta turvasta jälkeen. Tuloerot ovat huimia myös työttömien kesken.

Puolison tulot eivät saa vähentää työttömän puolison työmarkkinatukea. Työnteosta pitää palkita, ei rangaista. Myöskään alle 18-vuotiaan lapsen kesätyötienestiä ei saa laskea perheen tuloiksi toimeentulotuessa. Missä on inhimillisyytesi ja kannustavuutesi, suomalainen hyvinvointivaltio?

Verotusta pitää muuttaa pienituloisille oikeudenmukaiseksi. Vihreiden veroesityksessä pienituloisille kohdenttaisiin 800 miljoonan euron veronkevennykset.

Tulonsiirtojen ja veronkevennysten lisäksi pitää muistaa palvelut: julkisista palveluista, kuten päiväkodeista, kouluista ja neuvoloista, on huolehdittava, sillä niistä ovat riippuvaisia nimenomaan kaikkein köyhimmät.

Äskettäisen tutkimuksen mukaan luokkakoolla on kaikkein suurin vaikutus juuri köyhien perheiden lapsille. Jos siis halutaan kaventaa luokkaeroja, on myös lapsiryhmien ja luokkien koot pidettävä mahdollisimman pieninä. Lapsi hukkuu suureen ryhmään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.