Perusturvaa on korotettava

Pidimme tänään köyhyystutkja Heikki Hiilamon ja työministeri Anni Sinnemäen kanssa yhteisen lehdistötilaisuuden köyhyyden vähentämisen keinoista.
 
Esitimme, että perusturvaa tulisi vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa korottaa sadalla eurolla kuussa. Nykyisellään perusturva ei riitä elämiseen, kuten THL toteaa tuoreessa selvityksessään.

Perusturvalla elävä ei pysty kattamaan sillä kohtuullista minimikulutusta, jonka arvioidaan olevan asuinpaikasta riippuen 575 – 660 e kuukaudessa.

Perusturvan – eli esimerkiksi työttömyysturvan, vanhempainpäivärahojen tai sairauspäivärahan- varassa elävälle ihmiselle jää asumismenojen jälkeen käytettäväksi noin neljännes siitä rahasta, jonka keskituloinen voi käyttää elämiseen.

Sen lisäksi, että perusturvan taso on parinkymmenen viime vuoden aikana laskenut, sen varaan on joutunut yhä useampia ihmisiä. Noin 150000 suomalaista (Oulun kaupungin verran ihmisiä) elää lähes pelkällä perusturvalla. 400000 suomalaisen, (eli kaksi kertaa vantaalaisten määrä) bruttotuloista yli puolet koostuu perusturvasta.

Perusturvaa tuleekin korottaa niin, että se todella tuntuu pienituloisen arjessa. Vihreiden mallissa korotus tulisi työttömyyspäivärahan lisäksi vanhempainpäivärahoihin, sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan.

Korotus toteutettaisiin ilman kytköstä ansiosidonnaisiin päivärahoihin. Nykyisin ansio- ja perusturvaetuuksien välinen kuilu on perusteettoman suuri, jo 30%, ja lisäksi kytkös tekee perusturvan parantamisesta huomattavan paljon kalliimpaa.

Kytkös on voitava purkaa edes tilapäisesti. Myöhemmin siitä voidaan toki sopia uudelleen. Sata-komitea jätti köyhimpien peruspäivärahan korottamatta, mutta paransi ansiosidonnaista tukea saavien ansioturvaa. Me haluamme tehdä päinvastoin, koska köyhimpiä on autettava ensin.

Katso muut Vihreiden Uusi hyvinvointivaltio-avauksen teemat täältä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.