Ympäristö

Millaista veropolitiikkaa vaalien jälkeen?

Verotus on eduskuntavaalien keskeisistä puheenaiheista. Syystäkin: valtiontalous on sen verran pahasti pakkasella, että vajetta on kurottava umpeen noin puolentoista miljardin vuositahtia tulevalla vaalikaudella.


Miten tämä tehdään? Myös verotuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi on otettava eriarvoisuuden vähentäminen. Veroja pitää kerätä lisää esimerkiksi hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi. Samalla myös verotuksen keinoin on torjuttava ilmastonmuutosta. Siksi ympäristöverot ovat välttämättömiä. 


Veroja pitää korottaa sieltä, missä on maksukykyä. Pääomatulojen verotusta on kiristettävä. Viimeksi tänään Helsingin Sanomat totesi pääkirjoituksessaan, että pääomatulojen kasvu on eräs keskeinen syy tuloerojen kasvuun Suomessa.


Pääomatulojen kevyt verotus on houkutellut kynnelle kykeneviä muuntamaan raskaammin verotettua ansiotuloaan pääomatuloiksi. Tämä porsaanreikä pitää tukkia. Pääomatulo, toisin kuin ansiotulo, on myös mahdollista siirtää ulkomaille, jonne kotimaisen verottajan käsi ei ulotu. Tämäkin reitti pitää tukkia. Kansantaloudellamme ei ole varaa verojen välttelyyn.


Pienituloisten verotusta on kevennettävä. Vihreiden verolinjauksissa pienten tulojen – myös etuustulojen – verotusta kevennettäisiin ensi vaalikaudella 500 miljoonalla eurolla.


Kulutusverotuksen, kuten energia- ja ympäristöverojen kiristäminen on perusteltua ympäristösyistä. Verotuksella pitää palkita ympäristöä säästävästä toiminnasta ja pistää saastuttajat maksamaan.


Jos kulutusveroja nostetaan, on vaikutus kompensoitava pienituloisille muualta niin, ettei verotuksen yleinen progressio lievene. Tasaveroa emme halua!


Sama pätee esillä olleeseen arvonlisäveron korottamiseen. Mahdollisen korotuksen vaikutuksia pienituloisten arkeen voitaisiin loiventaa esimerkiksi jättämällä eräiden lääkkeiden ja ruoan vero ennalleen.


Arvonlisäveron korotuksen vaikutuksista pienituloisten toimeentuloon ja vaikkapa pienyrittäjyyden edellytyksiin tarvitaan lisää tietoa. Esimerkiksi kirjan arvonlisäveroa ei pidä mennä korottamaan ennen kuin voidaan arvioida, mikä olisi korotuksen vaikutus pienkustantamoille.


Tarvitsemme veroja suitsimaan ylikansallisia rahamarkkinoita. Finanssitransaktioverolla voitaisiin estää markkinoiden ylikuumenemista ja siten välttää kriisejä. Pankkiveron avulla pankit voisivat kerätä puskurirahastoa siltä varalta, että kriisi kuitenkin tulee. Kriisien kustannusten ei pidä enää tulla veronmaksajien maksettaviksi, vaan ne tulee kattaa esimerkiksi edellä mainittujen verojen tuotoista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.