Demokratia

Vaalikausi talouskriisin melskeissä

Maailmanlaajuinen finanssikriisi alkoi suunnilleen samaan aikaan kuin kulunut eduskuntakausi. Rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen ja paremman sääntelyn luominen ovat olleet koko kauden ajan keskeisiä puheenaiheita.


Keväällä 2008 herätettiin henkiin eduskunnan Attac-ryhmä, jonka puheenjohtajaksi minut valitiin. Eduskunnan Attac toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Attacin kanssa, jossa olen aikaisemmin toiminut aktiivisesti. 


Suomen Attac on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kriittistä globalisaatiokeskustelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansalaislähtöistä demokratiaa ja yhteiskunnallista avoimuutta. Attacin pääteemat ovat valuutanvaihtoveron toteuttaminen, veroparatiisien sulkeminen ja kehitysmaiden velkojen mitätöinti. Suomen Attac on osa maailmanlaajuista Attac-verkostoa.


Eduskunnan Attacin tarkoituksena on ollut antaa kansanedustajille ja muille eduskunnassa työskenteleville ajantasaista tietoa sekä mahdollisuus keskustella globalisaatioon ja talouteen liittyviä kysymyksiä. 


Tälle onkin kuluneen neljän vuoden aikana ollut tilausta. Attac on järjestänyt seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa on käsitelty mm. finanssikriisiä, Suomen 1990-luvun pankkikriisiä, innovatiivisia kehitysrahoituslähteitä, yritysten yhteiskuntavastuuta ja suomalaisen metsäsektorin murrosta. 


Kansanedustajana ja eduskunnan Attacin puheenjohtajana olen pitänyt rahamarkkinoiden parempaa sääntelyä ja demokraattisuutta esillä useissa julkisissa keskusteluissa, esimerkiksi Kepan paneelissa Maailma Kylässä-festivaaleilla, erilaisissa artikkelissa, blogeissa ja kolumneissa.


Keväällä 2009 jätin eduskunnassa toimenpidealoitteen valuutanvaihtoveron toteuttamisesta. Aloitteen allekirjoitti 78 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta. Vihreiden ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmät olivat kokonaisuudessaan allekirjoittajien joukossa. Aloite julkaistiin tiedotustilaisuudella.


Olen puolustanut finanssimarkkinoiden parempaa sääntelyä, veroparatiisien sulkemista sekä innovatiisia kehitysrahoituslähteitä useissa täysistuntopuheenvuoroissani ja julkaissut aiheesta tiedotteita.


Vaikka poliitikot väittävät menettäneensä valtansa kasvottomalle taloudelle, ovat rahamarkkinatkin tosiasiassa perin pohjin poliittisia. Politiikkaa on aina siellä, missä joku rikastuu ja joku samaan aikaan köyhtyy. Lyhyen aikavälin keinottelu hyödyttää aina jota kuta, vaikka romahduksen tiedettäisiinkin olevan tulossa.


Markkinoiden valvontaa ja ennustettavuutta on mahdollista lisätä vain, jos markkinoiden poliittisuus otetaan lähtökohdaksi. Myös markkinoita voidaan säädellä laeilla. Jos markkinat ylittävät valtioiden rajat, on markkinoita koskevien lakienkin oltava hallitustenvälisiä ja kansainvälisiä. Suvereenisuuden palauttaminen poliittiselle vallalle edellyttää, että poliittinen valta säätää lakeja, joiden avulla markkinoiden toimintaa voidaan valvoa nykyistä paremmin. Tämä on ollut kuluneen hallituskauden tärkein opetus ja on hyvä, että rahamarkkinoiden sääntely on nyt myös vaalien keskeinen puheenaihe.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.