Tekoja ikäihmisten hyväksi

Vanhusten oikeuksien ja hyvän hoidon toteutumisesta on viime vuosina puhuttu paljon, mutta valitettavasti vain vähän edistystä on tapahtunut. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys vanhuspalvelujen tasosta osoitti, että puutteita on monin paikoin. Selvityksestä käytiin eduskunnassa keskustelua, jossa minä pidin Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron.

Puheenvuorossani toin esille Vihreiden tuen uudelle vanhuspalvelulaille. Lakia tarvittaisiin takaamaan vanhustenhoidon henkilöstön riittävyys. Laissa pitäisi säätää nykyistä tiukemmin, kuinka monta vanhusta saa olla hoidettavana per hoitaja, ja mitkä ovat hyvän vanhustenhoidon kriteerit. 

Vanhuspalvelulakia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Jokaiselle ikäihmiselle pitää saada nykyistä laajempi oikeus henkilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin, minkä perusteella syntyisi oikeus tarpeenmukaisiin palveluihin.

Vanhuksilla ei aina ole kykyä tai jaksamista itse valvoa omia oikeuksiaan. Siksi on tärkeää, että laeilla ja muilla julkisen vallan käytössä olevilla keinoilla valvotaan oikeuksia heidän puolestaan. Olen itse ehdottanut valtuustoaloitteella vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista Helsinkiin. Vanhusasiamiehen virkaa olisi hyvä harkita myös valtakunnallisesti, kuten olen todennut puheessani.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tuore gallup osoittaa, että kansalaiset eivät toivo vanhustenhoidon vastuun sälyttämistä vain omaisten ja läheisten niskoille. Julkisen vallan on selvästi kannettava vastuu palveluiden järjestämisestä, kuten totesin eduskunnassa ihmisoikeusselonteon käsittelyn yhteydessä pitämässäni puheessa.

Omaishoitajien työ on toki korvaamattoman arvokasta ja heidän työehtojaan on ensi kaudella parannettava mm. vapaapäivien suhteen. Omaishoidon tuki on siirrettävä Kelalle, jolloin sen myöntämisessä nyt esiintyvät kuntakohtaiset erot poistuvat. 

Ikäihmiset eivät tietenkään ole pelkkiä passiivisia hoivan kohteita, eikä vanhuspoliittista keskustelua pidä supistaa vain keskusteluksi hoivapalveluista. Ikääntyneiden aktiivista kansalaisuutta ja itsenäistä elämää on tuettava. Tämä on keskeinen linja Vihreiden ikääntymispolitiikassa.

Olen itse tehnyt kaupunginvaltuustossa talousarvioaloitteen vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämisestä sekä ikäihmisten matalan kynnyksen toiminnan kehittämisestä Herttoniemessä. Viime keväänä eduskunnassa puolustin vanhusten oikeutta kulttuuripalveluihin.

Vanhuus ei ole sairaus vaan osa elämää. Jokaisella ikääntyneellä tulee olla oikeus arvokkaaseen ja hyvään vanhuuteen. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.