Työmarkkinoita uudistettava yli puoluerajojen

Jo kolmasosa suomalaisista työmarkkinoilla olijoista on joko työttömänä tai ns. epätyypillisessä työmarkkina-asemassa; pätkätöissä, freenlancerina, yksinyrittäjänä, itsensä työllistävänä. Epätyypillisiä töitä tekevät kymmenet tuhannet työntekijät, kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Tulevalla vaalikaudella on toteutettava työmarkkinoiden uudistus, jolla helpotetaan epätyypillisiä töitä tekevien asemaa. Kaikkien puolueiden sitoutumista uudistukseen tarvitaan, jotta vaadittava poliiittinen tahto saadaan aikaan.

Laadimme yhdessä Vasemmistoliiton helsinkiläisen eduskuntavaaliehdokkaan Dan Koivulaakson ja Sosialidemokraattisen uusmaalaisen ehdokkaan Hanna Kuntsin kanssa viiden kohdan työmarkkinoiden uudistusohjelman, jota tarjoamme tulevalle eduskunnalle.

1. Työttömyysturvalainsäädäntöä korjataan niin, että se kohtelee kaikkia työnteon muotoja, mukaan lukien itsensä työllistäviä, tasavertaisesti. 

2. Kevennetään yritystoiminnan keskeyttämiseen liittyvää byrokratiaa ja uudistetaan sitä koskevaa sääntelyä niin, että joustava siirtyminen yrittäjyyden ja palkkatyön välillä on mahdollista.

3. Luodaan itsensä työllistäville mahdollisuus liittyä palkansaajakassoihin ja päästä siten ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

4. Kuntapalvelujen ulkoistamisen ei tule tapahtua pakottamalla kuntahenkilöstöä vastentahtoisesti yrittäjiksi. Turvataan mahdollisuus perinteisiin palkkatyösuhteisiin niille, joille itsensä työllistäminen ei ole mielekäs vaihtoehto. Esimerkiksi kuntasektorilla toimintoja kilpailutettaessa on huolehdittava työntekijöiden työsuhdeturvasta. Lainsäädäntöä tulee täsmentää siten, ettei työtä ole mahdollista teettää toimeksiantona silloin, kun työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy.

5. Ei nosteta arvonlisäveroa. 

Lue lisää tiedotteestamme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.