Stoppi terveyseroille!

THL julkaisi eilen huolestuttavan tutkimustuloksen, jonka mukaan terveyserojen kasvu Suomessa jatkuu. Kapeneeko kuilu -raportin mukaan rikas elää köyhää merkittävästi pidempään: vuonna 2007 ero rikkaan ja köyhän miehen elinajanodotteessa oli jo 12,5 vuotta.


Kuten olen aiemmin tässä blogissa todennut, terveyserot ovat yhteiskuntamme suurin terveyspoliittinen haaste. Terveyserot ovat kuitenkin vain osa laajempaa ilmiötä, tulo- ja hyvinvointierojen kasvua. Yhteiskunnan hyvin- ja huonostivoivat laidat etääntyvät toisistaan.


THL:n raportissa todetaan, että yksittäisillä hankkeilla ei terveyseroja saada kavennettua. Tämä on varmasti totta, sillä samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme rakenteet aktiivisesti tuottavat hyvinvointieroja.


Helsingin Vihreiden järjestämässä Terveyserot kuriin -tilaisuudessa pitämässäni avauspuheenvuorossa totesin, että julkisten palvelujen vahvistaminen on terveyserojen kaventamisen kannalta aivan keskeistä.Hyväosaiset ovat yleensä työssä käyviä, ja heillä on mahdollisuus käyttää hyvin toimivia työterveyshuollon palveluita. Pienituloiset sen sijaan turvautuvat julkisiin palveluihin jotka, ikävä kyllä, eivät aina toimi niin hyvin kuin pitäisi.


Julkisten palvelujen toimivuutta pitää parantaa ja niiden maine pitää palauttaa niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin keskuudessa. Terveyskeskuksen on oltava hyvä paikka olla töissä ja asiakkaana.


Terveydenhuollon asiakasmaksuja ei saa nostaa. Pienituloisen ei pidä joutua valitsemaan ruokakaupan ja lääkärikäynnin väliltä.


Painopistettä terveydenhuollossa on siirrettävä kohti ennaltaehkäisyä ja perustasoa. Terveellisen ruoan ja liikunta- sekä kulttuuriharrastusmahdollisuuksien on oltava kaikkien ulottuvilla.


Erityisen huolestuttava on tilanne, jossa vähävaraisten vanhempien lapsilla ei ole varaa harrastuksiin, koska harrastamisesta on tullut niin kallista. Vihreät ovatkin ehdottaneet kaikkein köyhimpien lasten harrastusten tukemista toimeentulotukeen liitettävällä ns. harrasterahalla. Tämän rahan tulisi olla lapselle korvamerkittyä rahaa, joka ei poistuisi heti, kun joku perheenjäsen saa pientäkin lisätuloa.


Tuloeroja on kavennettava verotuksella ja tulonsiirroin. Pienituloisten verotusta on kevennettävä ja suurten, erityisesti pääomatulojen, verotusta kiristettävä. Kiireellisin köyhyyttä vähentävä toimenpiden on työttömän perusturvan korottaminen. Leipäjonon armoille jätetyn on vaikea huolehtia terveydestään. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.