Turkistarhauksesta on luovuttava


Turkistarhausta ei ole mahdollista toteuttaa siten, että turkiseläimille taattaisiin mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Siksi turkistarhauksesta on luovuttava. En voi hyväksyä sellaisia elinkeinoja, jotka aiheuttavat eläimille kärsimystä.


Turkistarhauksen välitön täyskielto aiheuttaisi merkittäviä vaikeuksia niille ihmisille, jotka nyt saavat elantonsa tarhauksesta. Siksi kielto voitaisiin toteuttaa siirtymäajalla. Turkiseläinten hyvinvointiin on kuitenkin panostettava välittömästi. Eläimillä on oltava virikkeitä, tilaa ja suojaa säältä. Häkkikasvatukseen erityisen huonosti soveltuvien supikoirien tarhaus on kiellettävä välittömästi.


Eläinsuojelulainsäädäntömme on uudistettava. Sen tulee yksiselitteisesti taata eläinten hyvinvointi ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Lain noudattamista on valvottava niin tehokkaasti, että väärinkäytöksiä ei synny. Vaatimuksia on esimerkiksi turkistarhauksen osalta kiristettävä asteittain. Näin elinkeino hiipuu vähitellen.
 
Hyvä elämä on myös eläinten oikeus. Tämä koskee myös tuotantoeläimiä, kuten sikoja ja lehmiä. Kaikesta tuotannosta on tehtävä luomutuotantoa, joka ihmisille puhtaan ravinnon ja eläimille mahdollisuuden elämästä nauttimiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.