Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen laatua selvitettävä – ja parannettava!

Jätin tänään eduskukunnassa opetusministerille kirjallisen kysymyksen siitä, koska ministeriö tekee selvityksen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen laadusta.

Tällä hallituskaudellahan ollaan tekemässä varhiaskasvatuslain uudistusta, mutta mielestäni sitä ei kannata tehdä, ellei olla syvästi tietoisia siitä, missä päivähoidon kipukohdat ovat – nimenomaan liian suurissa hoitoryhmissä ja nykyisen päivähoitolain porsaanrei’issä, joiden ansiosta lapsiryhmän kokoa voidaan paisuttaa kunnes seinät tulevat vastaan. 
 
Liimaan tuohon alle tänään jättämäni kirjallisen kysymyksen, joka löytyy myös eduskunnan sivuilta
 
Ministeriön vastauksen pitäisi tulla muutamassa viikossa. 
 
 
Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen kartoittaminen
 
Eduskunnan puhemiehelle
 
Voimassa olevat laki ja asetus lasten päivähoidosta ovat vuodelta 1973. Lähtökohdiltaan laki on huomattavasti vanhempi, sillä lain taustatyönä on muun muassa vuosien 1951 ja 1967 komiteatyöskentely. Vuonna 1973 hyväksytyn edelleen voimassa olevan päivähoitolain synnyttäminen kesti siis neljännesvuosisadan. Vuoden 1973 jälkeen päivähoitolakiin on tehty yli 50 korjausta.
 
Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa luvataan säätää laki varhaiskasvatuksesta. Hallitusohjelmassa luvataan myös siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus opetus- ja kulttuuriministeriöön. Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet on jo enteellisesti hallitusohjelmassa kirjattu koulutus-, tiede- ja kulttuuripolitiikan osioon.
 
Vastauksessaan kansanedustaja Vahasalon kirjalliseen kysymykseen (KK 56/2011 vp) opetusministeri on todennut, että varhaiskasvatuksen hallinnon siirto opetusministeriöön toteutuu aikaisintaan 1.1.2013.
 
Varhaiskasvatuksen hallinnon siirtoa mittavampi ja enemmän työtä vaativa uudistus on nykyisen päivähoitolain uudistaminen uudeksi alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja koskevaksi laiksi. Varhaiskasvatuslain uudistaminen oli jo kahdessa edellisessä hallitusohjelmassa, pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen sekä pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa (pääministeri Kiviniemen hallitus). Jotta uudistus nyt kolmannella kerralla tällä hallituskaudella toteutuisi, on lainuudistustyö käynnistettävä pian. Uusi varhaiskasvatuslaki on valmisteltava huolella laajalla asiantuntijaryhmällä ja siinä on otettava huomioon mm. keväällä YK:n lapsen oikeuksien komitean suositukset Suomelle sekä EU-komission keväällä antamat linjaukset varhaiskasvatuksesta sekä kaikki uusin varhaiskasvatukseen liittyvä tutkimustieto.
Varhaiskasvatuslain lähtökohtana tulee olla jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Lähtökohtana tulee olla selkeä varhaiskasvatuksen määritelmä ja varhaiskasvatuksen tavoitteet. Varhaiskasvatuksen tulee tarjota jokaiselle lapselle oikeus laadukkaisiin pedagogisiin palveluihin sekä päivähoitoon.
 
Varhaiskasvatuslain uudistamisen lähtökohdaksi tarvitaan myös laaja ja selkeä tilannekatsaus päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujemme nykytilasta. Päivähoidon edellinen kokonaisselvitys on vuodelta 2005. Erillisiä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen johonkin osa-alueeseen liittyviä katsauksia ja selvityksiä on olemassa, mutta varhaiskasvatus- ja päivähoitopalvelujen kokonaisselvitystä ei ole tuotettu. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen kokonaisselvityksessä tulisi uuden varhaiskasvatuslain taustaksi selvittää nykyisten varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstörakenne, lastentarhanopettajien tarve, henkilöstön koulutusmäärät ja -tarve, päivähoidon ryhmäkoot, päivähoidon osa- ja kokopäiväpalvelut, ns. vuorohoidon kysyntä ja tarve, monikulttuuristen lasten määrä ja vaatimukset varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen keskeiset kehittämiskohteet, varhaiskasvatus- ja päivähoitopalvelujen kattavuus ja alueellinen tasa-arvo sekä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten oikeuksien toteutuminen. Tällaisen laajan ja kattavan selvityksen tekeminen virastotyönä on vaikeaa, joten ministeriöiden tulisikin harkita tutkimuksen ja selvityksen teettämistä esimerkiksi yliopistoilla.
 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Milloin hallitus aikoo tehdä päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen nykytilanteen kokonaiskartoituksen uuden varhaiskasvatuslain valmistelun lähtökohdaksi?
 
Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2011
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.