Masentuneella nuorella ei ole aikaa odottaa

Psykoterapian tarve on viime vuosina kasvanut erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla. Tutkimusten mukaan noin neljäsosalla nuorista on jonkinasteisia mielenterveyden ongelmia. Nuoruus on myös monien mielenterveyden ongelmien tyypillinen alkamisikä, sillä noin puolet aikuisten mielenterveyden häiriöistä on alkanut ennen 14 vuoden ikää. Myös nuorten ja nuorten aikuisten kemiallisten psyykenlääkkeiden käyttö on voimakkaasti kasvanut viime vuosina.


Tästä huolimatta juuri lasten ja nuorten terapiapalvelut ovat monessa kunnassa retuperällä.


Kela lopetti alle 16-vuotiaiden psykoterapioiden korvaamisen vuonna 2003. Tuolloin päätettiin, että alle 16-vuotiaiden pitkäkestoista psykoterapiaa ei enää korvattaisi, ellei olisi kyse vaikeavammaisesta lapsesta tai osana koko perheen kuntoutusta tapahtuvasta terapiasta. Ajatuksena tai pikemminkin toiveena oli, että vastedes lasten, varhaisnuorten ja perheitten mielenterveyspalveluja tarjottaisiin osana kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja.


Vaan kuinka kävi? Vuoden 2003 päätöksestä on kulunut kahdeksan vuotta. Nyt voidaan todeta, että alle 16-vuotiaiden mielenterveyspalvelut ovat erittäin puutteelliset, paikoin olemattomat. Eräissä perheneuvoloissa psykoterapiaa ei tarjota käytännössä lainkaan. Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito eivät pysty omana työnään tarjoamaan lasten ja nuorten psykoterapiapalveluja. Ostopalveluina lasten psykoterapiapalveluja hankkii vain muutama iso sairaanhoitopiiri. Perheneuvoloissa on suuria resurssiongelmia. Monin paikoin jonot jopa tutkimuksiin ovat pitkät.


Mielenterveysongelmista kärsivien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä neuvonnan ja hoidon laiminlyöminen on yhteiskunnalta kohtalokas virhe. Tässä ikävaiheessa monet ongelmat, jotka myöhemmin muuttuvat erittäin vaikeahoitoisiksi, olisi vielä mahdollista havaita ja hoitaa.


Vakava ongelma on myös lasten ja nuorten mielenterveys-, perheneuvonta- ja psykoterapiapalveluiden hajanaisuus. Palveluiden saatavuus ja taso vaihtelevat maan sisällä suuresti. Sen paremmin kunnilla kuin valtiollakaan ei tunnu olevan selkeää tietoa ja yhtenäistä käsitystä siitä, miten lasten ja nuorten avohoito ja psykoterapiat tällä hetkellä toteutuvat. Edes psykoterapian ostopalveluihin käytettävistä määrärahoista ei ole saatavilla valtakunnallista tietoa. Millään taholla ei näytä olevan vastuuta palvelujen kokonaisuudesta, seurannasta ja kehittämisestä.


Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kohdalla lakisääteinen hoitotakuu määrää, että tarpeelliseen hoitoon tulisi päästä viimeistään kolme kuukautta hoidon tarpeen arvioinnista. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Esimerkiksi perheneuvoloiden neuvonta- ja hoitopalvelut ovat jääneet kokonaan hoitotakuun ulkopuolelle, koska nämä palvelut ovat lainsäädäntömme perusteella osa sosiaalipalveluja.


Ensi viikolla vietetään valtakunnallista Mielenterveysviikkoa, jonka teemana tänä vuonna on itsemurhien ehkäiseminen.


Nuorten mielenterveyspalveluihin Mielenterveysviikon teema sopii erityisen hyvin. Moni lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parissa työskentelevä näkee usein konkreettisesti sen, miten myöhäisessä vaiheessa ohjataan hoitoon ne (onnekkaat) nuoret, jotka ovat jo ylittäneet 16 ikävuoden. Monen 16 ikää odottamaan joutuneen nuoren masennuksesta ja itsetuhoisuudesta kertovat oireet ovat jo niin vaikeita, että Kelan korvaama psykoterapia tulee auttamatta liian myöhään. Monen kohdalla on myös kyseenalaista, ehditäänkö riittävästi terapeuttista työtä enää tehdä edes Kelan korvaaman ajan sisällä.


Terveyspalveluissa hoidon lykkääminen ei koskaan tuo säästöä, ja näin on erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kohdalla. Teinkin viime viikolla eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, mihin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeriössä aiotaan ryhtyä lasten ja nuorten terapiapalveluiden parantamiseksi. Hoitoon on päästävä ajoissa! Vain siten saadaan myös masennuksesta kärsiville nuorille ”Lisää vuosia elämään, lisää elämää vuosiin” – Mielenterveysviikon teeman mukaisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.