Asunnottomuuden poistaminen edellyttää sitoutumista

Asunnottomuus on Helsingissä jälleen kriisiytynyt. Asuntolapaikkojen määrä Helsingissä on vähentynyt kahdella sadalla viime talveen verrattuna. Helsingin kaupungin Asumisen tuki -palvelun työntekijöiden mukaan jonot pienasuntoihin, solutukiasuntoihin ja tukikoteihin on pisimmät kymmeneen vuoteen. Hietaniemenkadun palvelukeskuksen ulkopuolelle jäi viime kuussa 84 asunnotonta, taivasalle jääviä on joka ilta.
 
Tilapäismajoitusta on nopeasti järjestettävä lisää. Asunto on perusoikeus, eikä asunnottomuutta saati sen lisääntymistä voi missään olosuhteissa hyväksyä.


Helsingin kaupungin on tultava avuksi, jotta Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämä Yökahvila Kalkkers voidaan pitää avoinna joka viikko ja joka yö – nyt yökahvila on auki vain joka toinen viikko. Tämä ei kuitenkaan ratkaise Helsingissä kytevää asunnottomuuskriisiä. Tarvitaan nopeasti lisää tilapäismajoituksen paikkoja. 
 
Valtion tukeman pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 tavoitteena on ollut asuntola-asumisesta eroon pääseminen ja pysyvien asumisratkaisujen luominen. Paluuta purettujen Sahaajankadun ja Pursimiehenkadun tyyppisiin ensisuojiin ei enää ole. Tarve tilapäisasumiseen ja asumispäivystysyksiköihin on kuitenkin kasvanut. 


Helsingin kaupungin tulee yhteistyössä alan toimijoiden kuten Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa etsiä ja toteuttaa mahdollisimman pikaisesti uusia väliaikaisen asumisen ratkaisuja. Hietanimenkadun palvelukeskuksen ja vanhakantaisten asuntoloiden välimaastoon tarvitaan välimuotoisia asumisyksiköitä, jossa voi asua kunnes pysyvämpi asunto löytyy.
 
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta huolimatta asunnottomuus itsessään ei ole vähentynyt. Uusien asunnottomien määrä kasvaa koko ajan. Asumisen hinta kallistuu jatkuvasti etenkin suurissa kaupungeissa. Kaikille pienituloisille ei riitä vuokra-asuntoa. Asunnottomissa on entistä enemmän myös maahanmuuttajataustaisia nuoria.


Onneksi tuloksekkaalle pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalle saatiin hallitusneuvotteluissa jatkoa: hallitusohjelmassa sitoudutaan asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseen, vähentämiseen ja pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen. Valitettavasti Kaste II -ohjelmaan sisältyvä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma on vaarassa, sillä ohjelman rahoittamiseen on STM:n budjetissa varattu aikaisempaa vähemmän määrärahoja.
 
Kaste-ohjelman korvamerkityllä määrärahalla kunnissa on voitu palkata tukihenkilöitä auttamaan itsenäisen asumisen sujumisessa. Toivoa siis sopii, että tällä hetkellä puuttuva noin kolmen miljoonan määräraha löytyy eduskunnan jakovaroista. Asunnottomuusohjelman toteutuminen edellyttää paitsi kuntien myös valtion ja eri toimijoiden täysimääräistä sitoutumista – muuten ei hallitusohjelmaan kirjattu pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen voi toteutua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.