Energiajuomien haitallisuus lapsille selvitettävä

Energiajuomien suosio on viime vuosina kasvanut voimakkaasti etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Energiajuomien markkinointia ja uusia energiajuomien nimellä kulkevia tuotteita myös kohdistetaan yhä nuoremmille. Uusin ilmiö on energiajuomien suosio 9-13-vuotiaiden alakoululaisten keskuudessa. On muotia juoda vahvaa energiajuomaa kerralla useampi tölkki ja hankkia energiajuomilla niin sanotut ”perjantaipärinät”.
 
Energiajuomien varoitusteksteissä lukee, ettei energiajuomia suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille ihmisille. Käytännössä kauppiaat myyvät energiajuomia kaikenikäisille. Nykyisen elintarvikelain mukaan energiajuomien myyntiä lapsille ja nuorille ei ole mahdollista rajoittaa, minkä vuoksi vastuu niiden käytöstä jää yksinomaan kuluttajalle. Lainsäädännöllä tulisi kuitenkin voida suojella kasvavia lapsia ja nuoria terveydelle haitallisten aineiden vaikutukselta.
 
Energiajuomat ovat haitallisia lapsille ja nuorille ennen kaikkea niiden korkeiden kofeiinipitoisuuksien vuoksi. Lapset ovat luonnollisesti kofeiinille herkempiä kuin aikuiset. Kofeiini voi aiheuttaa jo pieninä määrinä sydämen tiheälyöntisyyttä, pahoinvointia, päänsärkyä, ahdistuneisuutta, nukahtamishäiriöitä ja yliaktiivisuutta.


Tutkimusten mukaan 50 kg painavalla nuorella noin 15 mg päivittäinen annos kofeiinia ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia, mutta yli 50 mg annoksella kofeiininsietokyky nousee. Sietokyvyn nouseminen on merkki kofeiiniriippuvuudesta, joka kehittyy jatkuvassa käytössä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan myrkyllinen annos kofeiinia on useimmille henkilöille noin 20 mg per painokilo. Se tarkoittaisi, että 45 kg painavalle lapselle myrkyllinen kofeiiniannos on noin 900 mg. Sen verran kofeiinia saa, jos juo 6-7 puolen litran tölkillistä energiajuomaa.
 
Energiajuomat sisältävät vitamiineja ja piristeitä sekä turhia kaloreita sokerin muodossa. Kofeiinin lisäksi juomat sisältävät esimerkiksi guaranaa, tauriinia tai glukuronolaktonia, joilla uskotaan olevan piristävä vaikutus. Energiajuomissa ei välttämättä ole sen enempää energiaa kuin tavallisissa virvoitusjuomissa, vaan markkinoitu energia tulee piristävistä aineyhdisteistä. Näiden aineiden vaikutuksista ei kuluttajan ole helppo löytää luotettavaa tutkimustietoa. Esimerkiksi tauriinin vaikutuksia tunnetaan vielä puutteellisesti. Kofeiinin ja tauriinin yhteisvaikutuksia ei ilmeisesti ole tutkittu, minkä vuoksi energiajuomien käyttöön on suhtauduttu varovaisen kielteisesti monissa maissa.
 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA:n tekemän tieteellisen riskinarvioinnin mukaan energiajuomat ovat turvallisia kohtuullisesti käytettynä, sillä niiden kofeiinipitoisuus ei ole niin korkea, että siitä olisi haittaa terveelle aikuiselle. Kohtuullinen käyttö tarkoittaa, että energiajuoman pakkauksessa mainittua suurinta vuorokautista käyttömäärää ei ylitetä. Lapsilla ja nuorilla ei kuitenkaan välttämättä ole tietoa ja ymmärrystä energiajuomien liikakäytön haitallisuudesta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suuressa osassa kofeiiniyliannostuksia kyseessä on ollut alaikäinen lapsi.
 
Suomessa energiajuomien myynnille ei ole annettu ikärajaa, mutta osa kauppiaista on omatoimisesti rajoittanut juomien myymistä alle 15-vuotiaille. Lakiin perustuva rajoitus olisi kuitenkin kauppiaille huomattavasti selkeämpi ohje kuin pelkkä valmistajan suositus. Norjassa, Tanskassa ja Ranskassa energiajuomien myynti on ollut aiemmin kielletty. Eräät kauppaketjut Ruotsissa ovat asettaneet energiajuomien myynnille 15 vuoden ikärajan.
 
Suomen elintarvikelainsäädännössä ei ole energiajuomien myynnin rajoittamista koskevia säännöksiä. Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen syyskuussa 2011 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen toteasi, ettei pidä energiajuomien myyntiehtojen kiristämisen mahdollistavia lainsäädännön muutoksia perusteltuina käytettävissä olevan tiedon perusteella (KK 63/2011 vp). Jos energiajuomien vaikutuksista saataisiin lainsäädännön tueksi tuoretta tutkimuksellista tietoa, voitaisiin käydä perusteltu keskustelu siitä, tulisiko lainsäädännöllä rajoittaa energiajuomien myymistä lapsille ja nuorille.


Teinkin tänään hallitukselle toimenpidealoitteen jossa esitän, että sosiaali- ja terveysministeriö pyytäisi selvityksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) energiajuomien haitallisuudesta erityisesti alle 15-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotta eduskunnalla olisi tuoretta tutkimustietoa mahdollisen energiajuomien myynnin rajoittamista koskevan lainsäädännön perustaksi.


Eilen illalla HOK- Elannon edustajiston kokouksessa tein sen sijaan aloitteen, että energiajuomien myynti alle 15-vuotiaille lopetettaisiin Elannon myymälöissä. Huolimatta energiajuomatölkkien varoitusteksteistä kauppiaat myyvät energiajuomia kaikenikäisille. Ruotsissa eräät kauppaketjut ovat asettaneet energiajuomille 15 vuoden ikärajan. Elanto voisi hyvin olla edelläkävijä ja näyttää esimerkkiä siinä, ettei terveydelle haitallisia energiajuomia myydä alaikäisille suosituksista piittaamatta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.