Lapsiperheen toimeentulotuki ei saa riippua asuinkunnasta

Tein marraskuussa sosiaali- ja terveysministeriölle kirjallisen kysymyksen toimeentulotuen myöntämisperusteista. Ongelmana on se, ettei toimeentulotukilakia sovelleta kunnissa tasavertaisesti.


Toimeentulotukilaki ei toteudu tasa-arvoisesti, sillä lain soveltamisessa on kuntakohtaisia eroja. Soveltamiserot koskevat muun muassa tilanteita, joissa perheen alaikäisellä lapsella on ollut omia tuloja, esimerkiksi kesätienestejä.  


Sain peruspalveluministeriltä kysymykseeni vastauksen, jossa luvataan ainoastaan toimeentulotukilain ohjeistuksen päivitystä. Vastaus ei ole riittävä.


Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ohjeistuksen toimeentulotukilain soveltamisesta. Soveltamisoppaassa todetaan, ettei alle 18-vuotias ole velvollinen elättämään vanhempiaan ja sisaruksiaan. Samassa oppaassa sanotaan myös selvästi, että lasten satunnaiset kesä- ja viikonloppupalkat katsotaan sellaisiksi vähäisiksi ansiotuloiksi, jotka tulee jättää huomioon ottamatta perheen toimeentulotukea myönnettäessä.


Tietooni on kuitenkin tullut tapauksia, joissa alaikäisen omia satunnaisia tuloja on huomioitu perheen tuloina ohjeistuksen vastaisesti. Perheen toimeentulotukea on siis leikattu esimerkiksi alaikäisen nuoren saaman stipendin tai satunnaisten tienestien perusteella.


STM on parhaillaan päivittämässä edellä mainittua opasta toimeentulotukilain soveltamisesta. Ministeriö lupaa arvioida päivittämisen yhteydessä sen, onko ohjeistusta lasten satunnaisten ansioiden huomioimisesta tarpeellista selkeyttää. Mielestäni pitäisi, aivan ehdottomasti. Olen myös sitä mieltä, että ohjeistuksen pitäisi olla lakiin kirjattu eikä pelkkä lain soveltamisohje. Ei ole oikeudenmukaista, että toimeentulotukiasiakkaiden kohtelu riippuu siitä, miten omassa sosiaalitoimistossa satutaan toimimaan, tai mikä on sosiaalitoimen budjetti. Toimeentulotuen tarpeessa olevien lapsiperheiden kustannuksella säästäminen on väärin ja se pitää lailla estää.


Toimeentulotuen myöntämisen käytännöt kunnissa kuuluvat aluehallintovirastojen valvonnan kohteisiin. STM:n tiedon mukaan aluehallintovirastoihin on otettu vain harvoin yhteyttä lasten ansiotulojen huomioon ottamisesta. Toivottavasti STM:ssä ei naiivisti kuvitella, että lapsiperheiden toimeentulotukiasiat ovat kunnossa, kun aluehallintoviranomaisille on tehty asiasta vain vähän valituksia. Harvalla toimeentulotukea saavalla yksinhuoltajalla on aikaa tai voimavaroja lähteä valittamaan epäoikeudenmukaisesta toimeentulotukipäätöksestä.  


Ministeriön vastaus ei siis lupaa muuta kuin mahdollisia tarkennuksia toimeentulotukilain tulkintaohjeisiin eikä siis lupaa köyhille lapsiperheille yhdenmukaista kohtelua jatkossakaan. Olen pettynyt ministerin vastaukseen. Toimeentulotukea hakevat perheet eivät saa olla epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, millaisia käytäntöjä heidän asuinkuntansa soveltaa toimeentulotukea myöntäessään. Toimeentulotukilakia tulee soveltaa kunnissa tasa-arvoisesti ja lain tarkoituksen mukaisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.