Perhepäivähoitajan asema kaipaa kehittämistä

Perhepäivähoito on kasvattanut suosiotaan. Etenkin pääkaupunkiseudulla perhepäivähoitajista on pula. Tilannetta kohentaisi se, jos perhepäivähoitajien palkkatasoa kohennettaisiin. Eräs keino parantaa perhepäivähoitajan palkkausta olisi maksaa hoitajalle yksityisen hoidon tukea omasta lapsesta vielä sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta.


Perhepäivähoitajaksi ryhtyvällä on usein itselläänkin pieni lapsi, josta hoitaja saa kotihoidon tukea. Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänelle ole varattu sieltä hoitopaikkaa.


Epäkohta on kuitenkin siinä, ettei yksityinen perhepäivähoitaja saa omista lapsistaan minkäänlaista tukea sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Muun muassa tämä taloudellinen epäkannustavuus on syynä siihen, että moni perhepäivähoitaja jättää perhepäivähoitajan työn oman lapsen täytettyä kolme vuotta.


Tein joku aika sitten sosiaali- ja terveysministeriölle ja peruspalveluministerille kirjallisen kysymyksen, jossa kysyin, millä tavoin perhepäivähoitajien asemaa ollaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmiita parantamaan – olisiko esimerkiksi mahdollista maksaa hoitajan omasta kolme vuotta täyttäneestä lapsesta yksityisen hoidon tukea. Vastauksessaan kysymykseeni ministeri lupaa, että kun varhaiskasvatuslaki tulee STM:n tarkasteluun tällä vaalikaudella, tullaan samassa yhteydessä ”tarkastelemaan myös perhepäivähoidon ja perhepäivähoitajien aseman kehittämistarpeita”. Ministeri ei lupaa mitään, mutta myöntää ongelman olemassaoleon ja lupaa palata siihen myöhemmin. Palataan siis asiaan, kun varhaiskasvatuslaki tulee käsittelyyn!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.