Perustulokampanja käynnistyi

Tänään eduskunnassa järjestetyssä tilaisuudessa julkistettiin puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisaloite perustulosta. Aloitteessa vaaditaan vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruista, kaikille täysi-ikäisille maksettavaa perustuloa. Aloitteen on valmistellut puoluepoliittisesti sitoutumaton perustuloverkosto BIEN Finland (Basic Income Earth Network). Kansalaisaloite voidaan luovuttaa eduskunnalle, kun siinä on 50 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloitteen julkistamistilaisuudessa käytetyissä puheenvuoroissa tuotiin esiin erilaisia tarpeita perustulolle. Nykyisestä tarveharkintaisesta etuusjärjestelmästä tulisi kulkea kohti henkilökohtaista perustuloa, joka mahdollistaisi paremmin työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen. 

Nykyinen sosiaaliturva lokeroi ihmiset joko työntekijöihin ja työttömiin. Työmarkkinoiden ulkopuoliset ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa kuin työssä käyvät. Satunnaisten palkkatulojen vaikutus erilaisiin samanaikaisiin tukiin aiheuttaa erilaisia byrokratia- ja kannustinloukkuja, jotka eivät edistä ihmisten työllistymistä. Perustulo poistaisi turhan jaottelun työllisiin ja työvoiman ulkopuolisiin.

Perustulo olisi paras tapa poistaa työllisyyden esteitä. Perustulo parantaisi mahdollisuutta ottaa lyhytaikaistakin työtä vastaan. Siten se loisi pitkäaikaistyöttömille ja tuloloukkujen takia työelämästä syrjäytyneille reittejä ulos työttömyydestä ja köyhyydestä. 

Ennen perustulon käyttöönottoa voidaan ottaa askeleita kohti perustuloa. Merkittävä askel perusturvan henkilökohtaisuuteen otetaan ensi vuoden alussa, kun puolison tulot eivät enää leikkaa työttömän työmarkkinatukea. Parhaillaan selvitetään myös työttömän verokorttia, jossa verottaja leikkaisi sosiaaliturvan ja verot suoraan palkasta yhdellä veroprosentilla. Esimerkiksi 50 prosentin verolla työttömälle jäisi keikkatyöstä aina puolet käteen eikä työkeikka johtaisi takaisinperintään. Pieniä ansiotuloja tulisi saada määräajan ilman, että ne vähentäisivät työttömän perusturvaa tai muita sosiaaliturvaetuuksia.

Perustulo helpottaisi työntekoa nykyajan todellisuudessa, jossa yhä useampi tekee työtä yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa. Sosiaaliturva kannustaisi luovaan työhön ja yritteliäisyyteen. Perustulosta hyötyisi eniten ne, jotka ovat tällä hetkellä perusturvan saajia tai sosiaaliturvan väliinputoajia: silpputyöntekijät, freelancerit ja muut itsensä työllistävät. Perustulo helpottaisi myös niiden asemaa, jotka ovat oikeutettuja sosiaaliturvaan, mutta eivät syystä tai toisesta kykene sitä hakemaan.

Sosiaaliturva tarvitsee kipeästi päivitystä 2010-luvulle. Rakenteellinen työttömyys uhkaa romuttaa hyvinvointivaltion, ellei haasteisiin tartuta toden teolla. Yhä useammat on saatava mukaan työelämään edes osa-aikaisesti elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. Kun taloutta kasvatetaan lisäämällä työllisyyttä, luodaan perusta myös yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.