Peukku perustuloa kannattavalle keskustalle!

Kepu kannattaa perustuloa! Ulostulo tapahtui tänään niinkin arkisesti kuin keskustapuolueen eriävässä mielipiteessä sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013–2016. Eriävässä mielipiteessään keskusta esittää, että perusturvaa on parannettava sosiaaliturvajärjestelmää yksinkertaistamalla. Ratkaisu tähän olisi sellainen perustulomalli, joka tekisi työnteosta aina työttömyyttä kannattavampaa.
 
Hienoa, että keskusta on perustulon kannalla – köyhät ja pienituloiset kiittävät! Tukea perustulolle ei keskustalta herunut vielä viime kaudella, kun puolue oli hallituksessa ja puolueella oli sosiaali- ja terveysministerin salkku. Olen silti vilpittömästi iloinen keskustapuolueen ulostulosta. Perustulon edistämisessä tarvitaan ennen kaikkea ymmärrystä siitä, miksi nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä, ja näen toivoa herättävänä erityisesti sen, että tuki tulee sosiaali- ja terveysvaliokunnassa keskustaa edustavien poliitikkojen kautta.
 
Helpottamalla työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista perustulo vähentäisi köyhyyttä ja byrokratialoukkuja ja loisi pienituloisille ihmisille paremmat elämisen edellytykset. Perustulosta hyötyisivät eniten silppu- ja osa-aikatyötä tekevät, pienyrittäjät, itsensä työllistävät ja freelancerit. Näitä sosiaaliturvan väliinputoajia on varmasti myös keskustan äänestäjissä paljon. Sama sosiaaliturvajärjestelmä koskee ihmistä asuipa hän maalla, kaupungissa, taajamassa tai haja-asutusalueella.
 
Sosiaaliturvajärjestelmässä on myös mahdollista edetä askelittain kohti perustuloa, vaikkei perustuloa kerralla saataisikaan. Sosiaaliturvan tulee esimerkiksi olla henkilökohtaista, yksilöön sidottua, eikä se saa riippua muiden perheenjäsenten tuloista. Tässä otetaan edistysaskel, kun puolison tulot eivät enää ensi vuoden alusta vaikuta työttömänä olevan puolison oikeuteen saada täyttä työmarkkinatukea.
 
Toinen keskeinen perustuloa luonnehtiva periaate on työnteon tekeminen aina kannattavaksi. Tätä hallitus edistää esimerkiksi selvittämällä mahdollisuuden ottaa käyttöön työttömän verokortti. Työttömän verokortin avulla voitaisiin välttää työttömyyskorvauksen ja työtulojen yhteensovittamisesta aiheutuvat ongelmat ja byrokratia. Sosiaaliturvasta tulisi ennustettavaa, mikä samoin on tärkeä perustulon ominaisuus.
 
Hallitus teki kehysriihessä myös päätöksen, että pitkäaikaistyötön voi vapaasti ansaita kuukauden ajan menettämättä työmarkkinatukeaan. Myös asumistuen ja työtulojen yhteensovitus helpottuu.
 
Nämä päätökset toteuttavat hallitusohjelmaan kirjattua lupausta palkkatulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta. Ne ovat myös merkittäviä konkreettisia askelia perustulon suuntaan.
 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.