Palveluseteli ei auta köyhimpiä

Kaupunginvaltuustossa keskusteltiin tänään palveluseteleistä. Tarkemmin sanottuna keskusteltiin siitä, miten Helsingissä pari vuotta sitten aloitettu palvelusetelien käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa on toiminut, ja pitäisikö palveluseteleiden käyttö sen pohjalta vakinaistaa. Kokoomus ajaa vakinaistamista, mutta emme Vihreässä valtuustoryhmässä olleet sen kannalla.

Vihreiden mielestä palveluseteliä ei voida vakinaistaa sen tiedon pohjalta, joka meille tähän mennessä kokeilusta on kertynyt. Säästöistä ei ole aukotonta näyttöä. Hallintokin on paikoin lisääntynyt.

Itse olen erityisesti huolestunut siitä, miten palveluseteleiden käyttö lisää kaupunkilaisten eriarvoisuutta.

Kokoomus haluaa palveluseteleiden avulla ”lisätä asukkaiden valinnan vapautta”. Kuulostaa kauniilta, mutta palveluseteli ei lisää niiden valinnanvapautta, joilla ei ole varaa maksaa palveluseteliin kuuluvaa omavastuuosuutta. Eriarvoisuus lisääntyy, ja samalla palvelut eriytyvät yksityisesti tuotettuihin ja julkisesti tuotettuihin. Jako ei ole oikeudenmukainen eikä lisää kaupunkilaisten tasa-arvoa. Palveluseteleiden omavastuuosa on usein vähävaraisille liian korkea.

Kun kaupunginvaltuusto pari vuotta sitten päätti palvelusetelien kokeilusta tietyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, asetettiin kokeilulle valtuuston enemmistön kannattama ehto: palveluseteli ei saisi lisätä palveluiden tuloperusteista eriytymistä. Jo nyt on näyttöä siitä, että nimenomaan näin on käynyt.

Eniten palvelusetelin käyttäjiä on tähän mennessä ollut lapsiperheiden kotipalveluissa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa.

Olin pari kuukautta sitten tapaamassa lastensuojelun työntekijöitä Itä-Helsingissä. Lastensuojelun työntekijät kertoivat, että lapsiperheiden kotipalvelussa palveluseteleitä käytetään selvästi enemmän vaurailla kuin pienituloisilla alueilla. Palvelusetelin omavastuu, noin 8 euroa tunnilta, on köyhille lapsiperheille liikaa.

Palveluseteli ei ole vain keino paikata palveluiden aukkoja tai purkaa palvelujonoja. Juuri siksi se herätti valtuustossa kärjekästä keskustelua. Tietysti voi sanoa, että joskus palveluseteli on paikallaan, eikä kysymys ole mustavalkoinen. Totuus on silti se, ettei kaikilla kaupunkilaisilla ole yhdenvertaista mahdollisuutta paikata julkisten palveluiden aukkoja ostamalla palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelu, jossa on omavastuu, ei ole kaikkien ulottuvilla. Palveluseteli on myös keino tukea palveluiden ostamista yksityisiltä palveluntuottajilta. Samat veroeurot pitäisi minun mielestäni useimmissa tapauksissa käyttää kaupungin omien palveluiden rahoittamiseen. Silloin kaikilla apua tarvitsevilla kaupunkilaisilla olisi yhtäläinen mahdollisuus saada niitä.

Tarve lapsiperheiden kotipalvelun lisäämiselle on ollut julkisuudessa paljon esillä. Huostaanoto lisääntyvät. Uupuneet lapsiperheet eivät saa riittävästi apua. Helsingissä sosiaalivirasto on siksi alkanut myöntää palveluseteleitä niille lapsiperheille, jotka eivät enää saisi kaupungin tuottamaa kotihoitoa. Palveluseteleihin tarttuvat ne lapsiperheet, joilla on varaa maksaa omavastuuosuus. Köyhimmät lapsiperheet jäävät tämän kädenojennuksen ulottumattomiin. He saavat pärjätä eteenpäin yksin.

Lasten huostaanotot tulevat yhteiskunnalle huomattavan paljon kalliimmaksi kuin riittävän maksuttoman kotipalvelun järjestäminen yhteisin verovaroin.

Palvelusetelikokeilun seurannassa ja arvioinnissa on tärkeintä ottaa vakavasti se, millaisia sosioekonomisia vaikutuksia palveluseteleiden omavastuulla on palveluiden saatavuuteen ja eriytymiseen. Samalla tulee selvittää mahdollisuus järjestää kaupunkilaisille yhdenvertaisina ne palvelut, joita nyt ostetaan palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Yhteiset verovarat on käytettävä oikeudenmukaisesti – niin, että eriarvoisuus vähenee, ei kasva.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.