Työ luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvan epäkohtien poistamiseksi alkaa

Olin viime kevään hallitusneuvotteluissa mukana työryhmässä, jossa käsiteltiin sosiaaliturvan epäkohtia. Vihreiden esityksestä hallitusohjelmaan tehtiin kirjaus, jonka mukaan ”hallitus tulee paikantamaan luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvassa olevat mahdolliset epäkohdat sekä tekemään tarvittavat lainsäädännölliset muutokset. Hallitusohjelman mukaan tässä työssä tullaan käyttämään sekä jo tehtyjä että kuluvalla hallituskaudella käynnistettäviä selvityksiä.” Hallitusohjelmaan kirjattiin myös, että luovilla aloilla toimivien aseman parantamiseksi ”selvitetään poikkihallinnollisesti työ-, sosiaali- ja verotuslainsäädännön uudistustarve”, ja että ”lyhyiden apurahojen asema selkeytetään sosiaaliturvalainsäädännössä”.

Tein muutama viikko sitten hallitukselle kirjallisen kysymyksen, miten edellä mainittuja lupauksia luovien alojen toimintaedellytysten parantamisesta ollaan toteuttamassa. Risikko vastasi:

Edellä mainittujen hallitusohjelman kirjausten perusteella sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty toimenpiteet työryhmän asettamiseksi luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvassa ja heidän sosiaaliturvaansa vaikuttavassa verotuksessa mahdollisesti ilmenneiden epäkohtien paikantamiseksi ja muutosehdotusten tekemiseksi. Tarkoituksena on, että työryhmä voisi aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Työryhmään tulisi sosiaali- ja terveysministeriön edustajien lisäksi jäsenet valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä asian kannalta keskeisistä työmarkkinajärjestöistä ja luovien alojen järjestöistä.

Työryhmä tulee Risikon mukaan käyttämään työssään viime vaalikaudella tehtyjä lukuisia selvityksiä luovien alojen sosiaaliturvan epäkohdista, joihin viittasin kirjallisessa kysymyksessäni. Risikon mukaan tavoitteena on luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvan kehittäminen. Ilahduin erityisesti Risikon näkemyksestä, jonka mukaan tavoitteena tulee olemaan myös, ettei itsensä työllistävien sosiaaliturvaan jää perusteettomia eroavuuksia palkansaajien sosiaaliturvaan nähden.

Tämän kuun lopussa tulee jättämään esityksensä myös Ihalaisen alaisuudessa toimiva ns. työelämän muutoksia tarkastellut kolmikantainen työryhmä. On kiinnostavaa nähdä, saako kolmikantainen työryhmä esitettyä mitään konkreettisia parannuksia itsensä työllistävien asemaan. Varmaa on toisaalta myös se, että luovien alojen työntekijöiden asemaan liittyy epäkohtia, jotka eivät tyhjenny kysymykseen siitä, miten palkansaajien ja yrittäjien välimaastoon jäävien itsensä työllistävien asemaa pitäisi parantaa. Siksi on hyvä, että asiaan paneudutaan ihan omana kokonaisuutenaan. Erinomaista on sekin, että työryhmässä tulee olemaan mukana luovien alojen järjestöjen edustus ja asiantuntemus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.