Perustulo päivittäisi sosiaaliturvan 2000-luvulle

Hallitusohjelmassa luvataan parantaa työelämän väliinputoajien asemaa. Lupausta lunastamaan ministeri Ihalainen kokosi kolmikantaisen työryhmän, joka julkisti väliraporttinsa muutama viikko sitten.

Valtaosa työryhmän ehdotuksista koskee vuokra- ja osa-aikatyön ehtojen parantamista. Itsensä työllistävien sosiaaliturvaan toivotaan parannuksia. Työryhmän jatkotyö periytyy STM:ään perustettavaan, jälleen kolmikantaiseen työryhmään.

Työryhmän keskeinen havainto oli, ettei määräaikaisten töiden määrä ole enää viime vuosina kasvanut. Samalla todetaan, että määräaikaisuudet ovat vakiintuneet osaksi työelämää. Myös palkansaajien ja yrittäjien väliin putoavien ns. itsensä työllistävien määrä on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti.

Itsensä työllistävät ovat työelämän lainsuojattomia, jotka eivät saa ansioturvaa eivätkä yrittäjän eläketurvaa. Työntekemisen ja -teettämisen muodot ovat ylipäätään moninaistuneet. Osa-aikatyö, vuokratyö, freelancerius, projektityö ja itsensä työllistäminen ovat lisääntyneet. Työntekijän asema työmarkkinoilla saattaa saman päivän aikana muuttua esimerkiksi palkansaajasta freelanceriksi ja itsensä työllistäjäksi.

Sosiaaliturva ei kuitenkaan tunne portaatonta säätöä työstä toiseen. Väliin jää katkoksia, jotka tekevät sosiaaliturvasta ennustamattoman. Erilaiset työn tekemisen tavat eivät ole lainsäädännössä yhdenvertaisessa asemassa. Kuitenkin esimerkiksi itsensä työllistävien, työelämän lainsuojattomien, määrä kasvaa jatkuvasti. Sosiaaliturva on välttämätöntä päivittää vastaamaan 2000-luvun työmarkkinoita.

Muuttuneessa työelämässä tarvitaan turvaverkko, joka kannattelee silloin kuin tulot ovat epävarmoja ja ennustamattomia. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä luo byrokratia- ja kannustinloukkuja sen sijaan, että tekisi kaikesta työstä kannattavaa. Sovitellun päivärahan ongelmista voisi luennoida tunnin, vaikka itse järjestelmän idea on kannatettava ja hyvä: parantaa työttömyysturvan ja palkkatulojen yhteensovitusta. Työnteon kannattavuuden lisäämiseksi tarvitaan uusia keinoja, jotta työllisyysaste nousisi ja köyhyys vähenisi.

Vihreiden ratkaisu sosiaaliturvan päivittämiseksi on perustulo. Perustulosta hyötyisivät merkittävästi juuri ne silpputyötä tekevät, jotka nyt putoavat vanhentuneen sosiaaliturvajärjestelmän aukkoihin. Perustulo olisi pelastus myös niille työttömyyden katiskaan joutuneille, joiden työnteon epäkannustava ja ennustamaton sosiaaliturva suorastaan estää.

Sosiaaliturvan uudistamiseksi tarvitaan rohkeutta ja oikeudenmukaisuuden tahtoa, jota toivottavasti laajapohjaiselta hallitukselta löytyy enemmän kuin pettymykseksi jääneeltä kolmikantaiselta Sata-komitealta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.