Lapsiperheitä on tuettava ajoissa

Eri tutkimukset osoittavat selvästi, että Suomessa ei panosteta riittävästi lapsiperheiden palveluihin ja hyvinvointiin. Sosiaalitoimi ei onnistu tavoittamaan tukea tarvitsevia perheitä ajoissa. Tähän tarvitaan suunnanmuutos. Myönteistä kehitystä onkin jo tapahtunut Helsingissä, jossa ennaltaehkäisevää lastensuojelua, erityisesti lapsiperheiden kotipalvelua, on lisätty.

Ensi vuonna Helsingin tavoitteena on kaksinkertaistaa apua saavien lapsiperheiden määrä. Kotipalvelu on nimenomaan varhaista tukea, jossa pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja purkamaan lasten, nuorten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Köyhyyden ja huostaanottojen välillä on selvä kytkös, joka kertoo yhteiskunnan eriarvoisuudesta. Kotipalvelua pitäisi voida nykyistä aktiivisemmin tarjota nimenomaan toimeentulotukea saaville perheille.

Lisäksi avun piiriin on tarkoitus saada entistä enemmän perheitä, jotka eivät vielä ole lastensuojelun asiakkaita – eivätkä toivottavasti koskaan olekaan. Perheitä pitää auttaa ajoissa, ennen ongelmien syvenemistä.

Lapsiperheköyhyys on kasvanut Suomessa 90-luvulta lähtien. Samaan aikaan ovat lasten huostaanotot ja sijoitukset tasaisesti lisääntyneet.

Työttömyydestä ja köyhyydestä kärsivät lapsiperheet joutuvat tukeutumaan toimeentulotukeen yhä useammin ja pidempiä jaksoja kerrallaan. Kun työttömyys pitenee, syvenevät köyhyys ja toivottomuus.

Nimenomaan taloudellisesti vaikeina aikoina on ymmärrettävä panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Varhaiset palvelut on nähtävä sosiaalisina investointeina, jotka eivät tuota vain säästöä, vaan jopa voittoa.

Olen kuluneen vuoden aikana kiertänyt tapaamassa helsinkiläisiä lastensuojelun työntekijöitä selvittääkseni, miten viime vuonna hyväksytty uusi lastensuojelulaki meillä toimii. Merkittävä epäkohta on lastensuojeluperheiden suuri määrä vastuullista sosiaalityöntekijää kohden. Niukat resurssit heikentävät myös jo huostaanotettujen lasten oikeusturvaa. Vastuusosiaalityöntekijä ei ennätä tavata huostaanotettuja lapsia tai heidän perheitään riittävän usein, eikä asiakassuunnitelmia ehditä tarkistaa lain edellyttämällä tavalla. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on myös suuri.

Lastensuojelulain tarkoituksena on lapsen oikeuksien toteutuminen. Tässä voidaan onnistua vasta kun lastensuojelun resurssit ovat riittävät. Tein siksi sosiaali- ja terveysministeriölle kirjallisen kysymyksen lastensuojelulain toteutumisen seuraaamisesta ja mahdollisesta korjaamisesta. Odotan siihen vastausta ensi viikon aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.