Ajoissa on enemmän – etenkin lastensuojelussa

Lastensuojelussa esiin tulleet ilmiselvät puutteet ovat tuoneet esiin sen, ettei lapsiperheiden palveluihin ja hyvinvointiin panosteta Suomessa riittävästi.

Varhaisen tuen puutteesta kertoo karusti teini-ikäisten huostaanottojen räjähdysmäinen kasvu. Oppilashuollossa ja nuorten mielenterveyspalveluissa on vakavia puutteita.

Tukea tarvitsevien perheiden auttamisessa kokonaisvaltaisuus olisi kaiken aa ja oo. Ennaltaehkäisevien palveluiden olisi pelattava yhteen, niin ettei vastuuta pallotella toiselta toiselle, ja että tieto lapsen, nuoren ja hänen perheensä tuen tarpeesta siirtyisi toimijalta toiselle. Nyt kouluissa ei esimerkiksi tiedetä, onko koulusta tehty lastensuojeluilmoitus johtanut mihinkään. Tiedossamme on, että niissä perheissä, joissa vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia, 25 prosenttia lapsista sairastuu masennukseen ennen kuin täyttää 25 vuottaan. Mutta käytetäänkö tätä tietoa hyväksi niin, että mielenterveysongelmista kärsivien vanhempien lapset saisivat riittävästi apua ajoissa? Asiantuntijoiden mukaan ei.

Kotipalvelua, kohdennettua perhetyötä ja muita ehkäisevän työn palveluita tulisi olla tarjolla tasapuolisesti asuinpaikkakunnasta riippumatta. Oikea-aikainen apu on mahdollista vasta silloin, kun kunnilla on riittävä määrä sosiaalityöntekijöitä, kouluterveydenhoitajia, kuraattoreita ja kotipalvelun perhetyöntekijöitä, ja kun näiden toimijoiden yhteistyö sujuu.

Lastensuojelun Keskusliitto ja THL ovat juuri ilmestyneessä selvityksessään tutkineet lastensuojelun palvelujen kustannuksia. Selvityksen mukaan kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset ovat kymmenkertaiset verrattuna ehkäisevän lastensuojelun palveluiden kustannuksiin. Yhden vuoden laitossijoituksen hinnalla voitaisiin järjestää intensiivistä perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi, yli 400 perheneuvolakäyntiä tai lähes 3000 tuntia lapsiperheiden kotipalvelua.

Selvitys osoittaa, että konkreettisen avun saaminen ajoissa estää ongelmien syvenemisen ja kriisiytymisen, vähentää inhimillistä kärsimystä ja tuo kunnille säästöjä. Ajoissa saatu pienikin apu voi olla ratkaiseva silloin, kun tosi on kyseessä, ja etenkin näin on lastensuojelussa. Lastensuojelun Keskusliiton ja THL:n tutkimus osoittaa viimeistään, että kaikki säästöt lasten kustannuksella ovat todellakin vääriä säästöjä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.