Helsingin nuorisoasemien ikärajojen alentaminen hälyttävää

Nuorten syrjäytyminen on valtakunnan polttavin huolenaihe. Samaan aikaan Helsingissä ollaan merkittävästi heikentämässä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palveluita.

Helsingin kaupunki on muuttamassa nuorisoasemien ikärajan siten, että päihdeasemalle tulevan nuoren pitää jatkossa olla asiakkuuden alkaessa alle 18-vuotias. Tällä hetkellä ikäraja on 23 vuotta. Muutos on organisaatiolähtöinen ja sivuuttaa nuoren tarpeet.

Nuoruuden lyhentäminen heikentää nuorten mahdollisuuksia saada päihde- ja mielenterveyspalveluita. Hoitoon hakeutumisen kynnys kasvaa, jos 18 vuotta täyttäneen on jatkossa hakeuduttava aikuisten a-klinikoiden päihdepalveluihin.

On tärkeää nähdä 18-23-vuotiaat omana ikäryhmänään, ei vielä aikuisten palveluihin kuuluvana. Nuori ei ole vielä 18 täytettyään aikuinen vaan tarvitsee edelleen paljon tukea ja ohjausta.

Nuorisoasemilla on ammatillisesti ohjattuja vanhempainryhmiä ja perhetapaamisia, joita aikuisten palveluissa ei ole. Ammatillisen tuen avulla uupuneet vanhemmat jaksavat tukea nuorta vaikeuksien keskellä ja pysyä itse työelämässä. Nuorisoasemat huomioivat aina myös täysi-ikäisten kohdalla vanhemmat ja nuoren lähiverkoston.

Aikuisten palveluissa asiakkailta vaaditaan omatoimisuutta ja aktiivisuutta. Aikuisten palveluissa 18-23-vuotiaat nuoret putoavat hoidon ulkopuolelle, koska he tarvitsevat vielä tuekseen tiiviimpää hoitosuhdetta ja rinnalla kulkemista. Nuorisoasemat ovat pystyneet tarjoamaan pitkiä ja tiiviitä hoitosuhteita. Miten pitkäkestoinen ja monipuolinen eri hoitomuotojen yhdistelmä voidaan taata nuorelle ja hänen perheelleen aikuisten palveluissa, jotka kaiken lisäksi ovat aliresurssoidut jo nyt?

Tähän asti lastensuojelun jälkihuolto on ollut nuorisoasemille keskeinen ohjaava taho. Jatkossa jälkihuoltonuoret eivät enää voisi hakeutua nuorisoasemalle, vaikka juuri näiden päihteillä oireilevien nuorten osalta syrjäytymisriski on todettu erityisen suureksi.

Nuorisoasemien työtapoja pitäisi edelleen voida käyttää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen ilman keinotekoisia ikärajoja, jotta he selviytyisivät ja pystyisivät palaamaan opintojen pariin tai työelämään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.