Koulujen homekorjauksiin ryhdyttävä heti

Huoli koulurakennusten heikosta kunnosta saa vahvistusta tänään julkaistusta tarkastusvaliokunnan teettämästä selvityksestä. Kouluissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa kytee homepommi. Viidennes hoitolaitoksista ja opetusrakennuksista on homevaurioinen. Jopa 260 000 koulu- ja päiväkotitilojen käyttäjää altistuu homevaurioiden terveyshaitoille päivittäin.

Homeelle altistuminen aiheuttaa lapsille, opettajille ja muille homerakennuksissa työskenteleville vakavan terveydellisen riskin. Vaarallinen oppimisympäristö voi viedä aikuiselta työkyvyn. Home voi aiheuttaa allergioita, astmaa tai muita hengitystiesairauksia ja astmalle altistuminen on lapselle kaksinkertainen aikuisiin verrattuna. On ironista, että samalla kun oppilas täyttää 9-vuotisen oppivelvollisuutensa, hän samalla altistuu vakavalle sairastumiselle.

Homevaurioiden terveyshaitoista aiheutuu yhteiskunnalle 450 miljoonan euron kustannukset vuosittain. Valtion on kyettävä tarvittaviin, lainsäädännöllisiinkin muutoksiin, ettei rakennusten korjausvelvoitteita enää laiminlyödä. Rakennusvalvontaa on tehostettava, jotta korjaukset tehdään riittävän ajoissa, ennen tarve suurremonteille.

Kuntien on tulevissa budjettineuvotteluissa asetettava koulujen kunnostukset etusijalle. Kaupungin eivät voi jäädä tumput suorina odottamaan  valtionavustuksia. Uusien kunnanvaltuustojen pitää laatia selvät suunnitelmat koulujen kunnostamiseksi. Peruskorjausten rinnalla tarvitaan etenkin toimia kosteus- ja homevaurioiden syntymisen ennaltaehkäisemiseksi. Tämä tarkoittaa panostamista rakennusten ylläpitoon ja korjaushankkeiden oikea-aikaista toteuttamista rakennusten käyttöiän pidentämiseksi.

Homeongelmien korjaamiseen pitää ryhtyä viipymättä kaikissa kunnissa. Esimerkiksi Helsingissä Vihreät vaativat budjettineuvotteluissa merkittävästi lisärahaa koulujen kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseksi. Koulujen peruskorjauksiin varatun vajaan 60 miljoonan lisäksi rahaa tarvitaan etenkin pieniin korjaushankkeisiin, joihin Helsingin Tilakeskuksen budjetissa on varattu riittämättömät 20 miljoonaa. Tarve on huomattavasti suurempi. Kouluja tulee huoltaa ja ylläpitää myös pienillä remonteilla, muuten korjausvelka kasvaa liian suureksi.

Lasten on saatava oppia ja opettajien opettaa turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä. Vihreiden kuntavaalilupaus, ettei kouluista säästetä, pätee myös koulujen korjaamiseen. Vihreät kuntapäättäjät haastavat muut valtuustoryhmät mukaan hometalkoisiin.

Tarkastusvaliokunnan tiedote

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.