Helsinki

Helsinkiin pienituloisten aktiivipassi

Helsinkiläiselle työttömälle toimeentulotuen varassa sinnittelevälle ovat joukkoliikenteen lipunhinnat korkeita ja rajoittavat mahdollisuuksia liikkua, harrastaa ja tavata ystäviä. Samoin liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat pitkään työttöminä olleille toimeentulotuelle pudonneille liian kalliita.
 
Tutkimusten mukaan liikkumisen ja harrastamisen rajoittuminen lisää syrjäytymisriskiä, joka muutenkin on toimeentulotuen varaan joutuneilla suurempi kuin väestöllä keskimäärin. Viime vuosina ovat terveyserot etenkin työelämässä olevien ja työttömien välillä kasvaneet hälyttävästi. Terveyseroja voitaisiin kaventaa helpottamalla pienituloisten liikkumismahdollisuuksia – niin liikuntamahdollisuuksia kuin mahdollisuuksia päästä kulkemaan joukkoliikenteellä harrastuksiin ja ihmisiä tapaamaan.
Syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä niin sanotulla työttömän alennuspassilla, jollaisen käyttöönottoa on selvitetty mm. Tampereella. Työttömän aktiivipassilla työtön saisi esimerkiksi 75 prosentin alennuksen kaupungin joukkoliikenteessä sekä maksuttoman sisäänpääsyn uimahalleihin ja kuntosaleille. Vastaava passi on käytössä monissa Keski-Euroopan maissa. Työssäkäyvillä on usein käytössään työnantajan maksamat liikuntasetelit. Työttömät ja muut vähävaraiset tarvitsisivat tukea liikuntaharrastuksiin työssäkäyviä enemmän.
 
Aktiivipassin tavoitteena olisi syrjäytymisen ehkäiseminen aktivoimalla niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet toimeentulotuelle ja joilla siksi ei ole varaa normaaleihin aktiivisen elämän edellytyksiin, kuten kaupungissa kulkemiseen tai liikuntaharrastuksiin.
 
Aktiivipassin ensisijaisena tarkoituksena olisi eriarvoisuuden vähentäminen ja kaikkein köyhimpien elämän helpottaminen. Niinpä aktiivipassia voitaisiin ajatella myönnettäväksi ei vain toimeentulotuen saajille, vaan myös työkyvyttömyyseläkkeen ja pelkän takuueläkkeen varassa oleville.
 
Helsingin kaupunki on tekemäni aloitteen johdosta paraikaa selvittämässä, millaisia kuluja ja toisaalta hyötyjä aktiivipassin käyttöön ottamisesta olisi. Terveyslautakunta sekä sosiaalilautakunta pitivät lausunnoissaan aloitettani kannattavana. Mikäli poliittista halua löytyy, aktiivipassista olisi helppo päättää tulevalla viikolla alkavissa poliittisten ryhmien budjettineuvotteluissa. Pienituloisen aktiivipassi olisi oikeaa sosiaalisuuteen ja aktiivisuuteen kannustamista, toisin kuin moni muu sosiaaliturvan kiristämisen kautta tapahtuva ”aktivointi”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.