Eriarvoisuuteen puututtava verotuksella

Uusimpien tilastojen mukaan tuloerot ovat jatkaneet kasvuaan.
Tuloerojen kasvu on Suomessa ollut OECD-maiden nopeinta.

Tutkijoiden mukaan merkittävin syy tuloerojen kasvuun on vuoden 1993 verouudistuksessa toteutettu ansiotulojen ja pääomatulojen eriyttäminen. Ansio- ja pääomatuloverot eriyttäminen synnytti kannustimen muuttaa ansiotuloja pääomatuloiksi, joita ei veroteta progressiivisesti. Listautumattomien yritysten omistajilla on oikeus nostaa yrityksestään verottomia osinkoja enintään 60 000 euroa. Tämä nollaveroluokka kannustaa muuntamaan työtuloja osinkotuloiksi.

Eriarvoisuutta lisäävään verotuksen rakenteelliseen ongelmaan olisi tilaisuus puuttua kehysriihessä. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on tehtävä oikeudenmukaisuutta lisääviä rakenteellisia uudistuksia. Tarvitaan sekä muutoksia verotuksen rakenteisiin sekä veroprogression lisäämistä. Listaamattomien yritysten osinkojen verovapautta tulee rajoittaa. Vihreät ehdottivat osinkojen verovapauteen puuttumista jo viime hallituskaudella. Tuloerojen kaventamiseksi tulisi myös jatkaa pääoma- ja ansiotuloverokantojen yhteensovittamista eli korottaa pääomaveroa.

Tuloeroja on perinteisesti pyritty hillitsemään progressiivisella tuloverolla ja sillä on myös ollut laaja kansalaisten tuki. Kyselyidenkin mukaan kansalaiset maksavat mieluummin korkeampaa veroa kuin leikkaavat elintärkeistä peruspalveluista. Hyvinvointivaltion rahoituksen idea perustuu sille, että jokainen osallistuu taakankantamiseen maksukykynsä mukaan ja voi siksi luottaa saavansa yhteiskunnan apua, kun sitä tarvitsee.

Merkityksellistä eriarvoisuuden vähentämisen kannalta ei ole vain oikeudenmukainen tulonjako vaan myös toimivat julkiset palvelut. Palveluiden rahoittamiseksi tarvitsemme kuitenkin riittävän laajaa veropohjaa. Siksi myös erilaiset verovähennykset ja -vapaudet sekä ympäristön kannalta haitalliset tuet on käytävä kehysriihessä läpi. 2000-luvun verotuksen on oltava niin sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta mahdollisimman kestävää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.